Nadchodzi zmiana dla milionów Polaków. Rząd spieszy się z nową reformą

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad reformą podatku od nieruchomości, która ma wejść w życie już 1 stycznia 2025 roku. Zmiany mają na celu zwiększenie sprawiedliwości i przejrzystości systemu podatkowego, a także dostosowanie go do aktualnych wymagań i orzeczeń sądów. Niektórzy właściciele nieruchomości mogą płacić wyższe daniny - ostrzega bizblog.spidersweb.pl.

Podczas Kongresu Rady Podatkowej, zorganizowanego przez Konfederację Lewiatan, przedstawicielka Ministerstwa Finansów zapowiedziała, że nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości zaczną obowiązywać od początku 2025 roku. Jak podkreśliła, kluczowym elementem reformy będzie przeniesienie definicji budowli z prawa budowlanego do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Reforma podatku od nieruchomości jest niezbędna nie tylko ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale także z powodu przestarzałości i niesprawiedliwości obecnego systemu. Firma Doradcza Deloitte zwróciła uwagę na konieczność modyfikacji przepisów dotyczących podstawy opodatkowania przy zmianie właściciela oraz uwzględnienia stopnia zużycia budowli wraz z upływem czasu. Resort finansów przyznaje również, że obecnie budowle są wysoko opodatkowane - aż dwuprocentową stawką, co wymaga zmiany.

Prace nad nowymi przepisami

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad nowymi regulacjami, jednak szczegóły proponowanych zmian nie są jeszcze znane. Derejko-Kotowska zadeklarowała otwartość resortu na współpracę z organizacjami branżowymi i zawodowymi w ramach konsultacji społecznych. Jak zaznaczyła, celem jest wprowadzenie do ustawy definicji budowli, która nie będzie odwoływała się do przepisów pozapodatkowych oraz stworzenie zamkniętego katalogu obiektów podlegających opodatkowaniu w nowym załączniku do ustawy.

 

Eksperci nie mają wątpliwości co do konieczności zmian w podatku od nieruchomości. Jak przypomina Deloitte, wpływy z tego podatku w 2023 roku wyniosły aż 31 mld zł, co pokazuje jego znaczenie dla budżetów lokalnych. Jednocześnie Ministerstwo Finansów deklaruje, że celem reformy jest zachowanie fiskalnego status quo oraz wyeliminowanie wątpliwości w zakresie opodatkowania niektórych obiektów.

 

Nowa definicja budowli ma być efektem intensywnych prac legislacyjnych i konsultacji społecznych, co ma zapewnić jej zgodność z Konstytucją oraz uwzględnienie dotychczasowego dorobku orzeczniczego sądów administracyjnych. Wszystkie te działania mają na celu stworzenie bardziej przejrzystego i sprawiedliwego systemu podatkowego, odpowiadającego współczesnym wymaganiom oraz orzeczeniom sądów.

Podatki od nieruchomości w Polsce. Kto je płaci?

W Polsce podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów dla gmin. Obowiązek jego uiszczania spoczywa na właścicielach, posiadaczach samoistnych oraz użytkownikach wieczystych gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokość podatku zależy od rodzaju nieruchomości, jej powierzchni lub wartości oraz stawek ustalanych przez radę gminy. 

 

Podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych i terminowego regulowania należności. Wyjątki od obowiązku płacenia tego podatku dotyczą m.in. gruntów i budynków wykorzystywanych na cele publiczne, nieruchomości zajętych na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego czy budynków gospodarczych o powierzchni poniżej 20 m2.