Kiedy mieszkanie jest własnościowe?

W Polsce ponad 84% mieszkań jest własnościowych bez wpisu hipotecznego - informował w listopadzie zeszłego roku raport "Ile brakuje mieszkań w Polsce?". Oznacza to, że zdecydowana większość Polaków mieszka "na swoim". Ale co to konkretnie oznacza i z jakimi opłata należy się liczyć w takiej sytuacji? Odpowiadamy na najpopularniejsze pytania dotyczące mieszkań własnościowych.

Zdecydowana większość Polaków mieszka na swoim. Dane Eurostatu za 2017 roku mówią nawet o udziale mieszkań i domów własnościowych w ogóle budynków przeznaczonych pod zamieszkanie. Twarde dane potwierdzają również obserwacje rynku nieruchomości, większość z Nas woli posiadać mieszkanie na własność niż wynajmować.

Co to znaczy mieszkanie własnościowe? 

Mieszkanie własnościowe to ostateczne prawo własności nieruchomości. W wielu aspektach przypomina ono formę własnościowego spółdzielczego. W obu przypadkach właściciele mają prawo rozporządzać nieruchomością wedle własnego uznania. Mogę je remontować, sprzedawać oraz przekazywać w formie darowizny. 

Identycznie wygląda sprawa dziedziczenia. Mieszkania własnościowe i własnościowe spółdzielcze można dziedziczyć, w przypadku tych drugich nawet nie jest potrzebna Księga Wieczysta. Lokal własnościowy jednak musi ją posiadać. Najbardziej istotna różnica polega na własności budynku i części wspólnych. Właściciel lokalu z pełną własnością jest również współwłaścicielem całego budynku, gruntu oraz cześć wspólnych.  

Czy za mieszkanie własnościowe płaci się czynsz? 

Tak sformułowane pytanie nie jest proste, ponieważ właściciel mieszkania własnościowego ponosi opłaty eksploatacyjne zwane opłatami mieszkaniowymi. Czynsz natomiast to opłata, jaką najemca płaci właścicielowi mieszkania z możliwość korzystania z niego. Ale czynszem “potocznie” nazywa się wszystkie opłaty jakie musi ponieść właściciel mieszkania związane z jego użytkowaniem.

Jakie opłaty za mieszkanie własnościowe? 

Co może się w nich zawierać? To zależy od wspólnoty bądź spółdzielni. Do najczęściej występujących można zaliczyć: opłaty na fundusz remontowy, zarządzanie nieruchomością, utrzymanie pomieszczeń wspólnego użytkowania (np. wind), wywóz nieczystości i ubezpieczenie. Wśród opłat mogą być także np. zryczałtowe opłaty za wodę bądź gaz. Wszystkie te opłaty musi ponosić właściciel.  

Jaki podatek za mieszkanie własnościowe? 

Na podatek za mieszkanie własnościowe można wyliczyć z aż czterech tytułów:  

  • podatek naliczany od powierzchni lokalu mieszkalnego,
  • podatek od powierzchni gruntu i części wspólnych budynku, w których posiada się udział jako właściciel mieszkania, 
  • podatek od powierzchni miejsca postojowego w garażu podziemnym (jeśli posiada się udział w hali garażowej jako odrębnej nieruchomości), 
  • podatek od powierzchni gruntu i części wspólnych budynku, w których posiada się udział jako współwłaściciel hali garażowej. 

Na szczęście, podatnik nie musi samodzielnie dokonywać obliczeń, ponieważ decyzję wraz z wyliczoną przez gminę kwotą powinien otrzymać listownie na swój adres. Opłata powinna zostać uiszczona maksymalnie do 15 marca każdego roku. Maksymalny podatek za mieszkanie w br. wyniósł 0,79 PLN za m2.