Jesteś w tym rejestrze? Nie kupisz mieszkania. Nowe przepisy już działają

Nowe przepisy mające na celu walkę z kradzieżą tożsamości weszły w życie na początku czerwca. Jednym z kluczowych elementów jest możliwość zastrzeżenia numeru PESEL, co ma zapobiegać m.in. zaciąganiu kredytów na cudze nazwisko bez wiedzy i zgody danej osoby. To może mieć jednak konsekwencje dla osób planujących zakup lub sprzedaż mieszkania.

Jednak zastrzeżenie numeru PESEL niesie za sobą również pewne konsekwencje. Od 1 czerwca banki, instytucje kredytowe oraz notariusze są zobowiązani do weryfikacji w rejestrze, czy PESEL osoby chcącej wziąć kredyt lub dokonać wpisu do księgi wieczystej nie został zastrzeżony.

 

 "Zamrożony" numer PESEL uniemożliwi również transakcje kupna i sprzedaży nieruchomości. Notariusz odmówi przeprowadzenia takich czynności, jeśli jedna ze stron ma zastrzeżony PESEL.

Zastrzeżenie można cofnąć

Istnieje jednak proste rozwiązanie tego problemu. Przed umówioną wizytą u notariusza wystarczy odwołać zastrzeżenie PESEL online przez serwis mObywatel.gov.pl, aplikację mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy. Po dokonaniu czynności notarialnej numer PESEL można ponownie zastrzec.

 

Krajowa Rada Notarialna podkreśla, że odwołanie zastrzeżenia PESEL jest możliwe w czasie rzeczywistym, nawet w trakcie wizyty u notariusza. Ważne jest, aby pamiętać o ponownym zastrzeżeniu numeru po zakończeniu czynności notarialnych w celu dalszej ochrony przed potencjalnymi nadużyciami.

Notariusz sprawdzi nie tylko PESEL

Notariusz odgrywa kluczową rolę w transakcjach obrotu nieruchomościami w Polsce, pełniąc funkcję gwaranta bezpieczeństwa i zgodności z prawem. Do jego obowiązków należy sporządzenie aktu notarialnego, który stanowi oficjalne potwierdzenie przeniesienia praw własności. Przed przystąpieniem do czynności notarialnych, notariusz ma obowiązek zweryfikować tożsamość stron oraz ich zdolność do czynności prawnych. Od 1 czerwca 2024 roku zakres ten poszerzył się o konieczność sprawdzenia w centralnym rejestrze, czy numer PESEL którejkolwiek ze stron nie został uprzednio zastrzeżony, co mogłoby wskazywać na potencjalne ryzyko nadużycia. Ponadto, notariusz weryfikuje stan prawny nieruchomości w księdze wieczystej, a także pobiera stosowne podatki i opłaty związane z transakcją. 

 

Jego rolą jest także zapewnienie, że oświadczenia woli stron są świadome i zgodne z ich intencjami. Dzięki sumiennemu wypełnianiu tych obowiązków, notariusz przyczynia się do utrzymania bezpieczeństwa i przejrzystości na rynku nieruchomości w Polsce.

 

Fot. sharepublicplaces