Hydraulicy ostrzegają przed nawykiem Polaków. Groźne "góry tłuszczowe"

W sieci w ostatnim czasie pojawiają się zdjęcia, na których internauci wylewają do zlewów i toalet olej. Bez względu na powody, takie działanie może przynieść wiele szkody naszej instalacji wodno-kanalizacyjnej. A także środowisku. 

Polacy wylewają też zużyte tłuszcze - np. po smażeniu frytek, kotletów, faworków. Przepracowany tłuszcz jest wrogiem każdej instalacji. Wiedzą o tym hydraulicy. Specjaliści z branży hydraulicznej oraz przedstawiciele ostrzegają przed negatywnymi skutkami wylewania oleju do kanalizacji. Skutki mogą być opłakane. W niższych temperaturach olej staje się gęsty - tężeje. Tworząc osad na ściankach rur, co może prowadzić do ich zapychania się. A nawet pęknięć. Efekty łatwo sobie wyobrazić - może chodzić o kosztowne remonty i awarie, z zalaniem mieszkań włącznie.

Bezpieczne Metody Utylizacji Oleju

Zamiast wylewać olej do kanalizacji, powinniśmy zbierać go w szczelnych pojemnikach, takich jak słoiki czy butelki. Pełne pojemniki należy przekazać do lokalnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub do pojemników na odpady zmieszane, zgodnie z zaleceniami gminy.


Nieodpowiednie postępowanie z odpadami, w tym z olejem kuchennym i innymi odpadami tłuszczowymi, ma znaczący negatywny wpływ na środowisko naturalne. Skutki takiego zachowania mogą być daleko idące i trudne do odwrócenia.
 

Hydraulicy ostrzegają

Odpowiedzialne postępowanie z odpadami jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale i koniecznością dla ochrony środowiska naturalnego oraz przyszłych pokoleń. Każdy z nas może przyczynić się do zmiany poprzez codzienne, świadome decyzje dotyczące utylizacji odpadów.