Gdzie sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego?

Obecnie trwa boom na zakup i budowę domów jednorodzinnych. Ale nie wszędzie można budować dom. W wielu przypadkach o tym, jaki dom można wybudować decyduje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Gdzie go szukać? I co robić, gdy nie jest ustanowiony na danym terenie? Podpowiadamy.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to ważny dokument mówiący o tym, jak wygląda teraz i jak będzie się rozwijało w najbliższych latach otoczenie miejsca, w którym znajduje się dana działka. Są tam opisane

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego potrzebny przy budowie domu

Obecnie decyzję o budowie domu, czy w przypadku deweloperów bloku mieszkalnego, można uzyskać na podstawie MPZP. Niestety, takie plany najpierw muszą uchwalić samorządy, a z tym jest problem. Polski Związek Firm Deweloperskich informował, że w październiku 2020 roku stosownymi planami było pokryte średnio jedynie 43 proc. miast wojewódzkich.

 

Jeżeli inwestor chce budować na działkach których są nie obejmują Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, musi się starać o indywidualną ocenę inwestycji, czyli o Warunki Zabudowy tzw. WZ-kę, która poparta jest zapisami w studium uwarunkowań.

Co jest udostępnione do publicznego wglądu

- Przyrost planów miejscowych jest niski, bowiem gminom najczęściej brakuje pieniędzy na ich sporządzanie, a te sporządzone nie zawsze są atrakcyjne inwestycyjnie. W efekcie likwidacji WZ może zatem dojść do istotnego ograniczenia podaży mieszkań, natomiast proponowana alternatywa, czyli decyzja lokalizacyjna, nie będzie odgrywać znaczącej roli inwestycyjnej, bowiem ma służyć tylko wyjątkowemu uzupełnianiu zabudowy, w ramach tzw. plomb lub klinów - tłumaczy radca prawny PZFD Przemysław Dziąg na łamach DGP.

Co można wyczytać z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kto odpowiada za sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego? Plany miejscowe są uchwalane przez prezydenta miasta, burmistrza bądź wójta. W takim dokumencie ustala się plan miejscowy, ustala się miejsce dla inwestycji celu publicznego, a całość podaje się do informacji publicznej.

 

Projekt planu składa się części tekstowej, które sporządza się z uwzględnieniem prawa miejscowego. Plan miejscowy jest sporządzany przez radę gminy dla danego terenu za pomocą uchwały. Wniosek ws. zmian projektu bądź uwagi do niego może złożyć każdy mieszkaniec terenów. W tej sprawie składa się wniosek. Zajmuje to urzędom sporo czasu, dlatego, bywa że trzeba poczekać na interpretację zgłoszonych uwag.

Co zyskujemy dzięki planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

A jakie konkretne informacje zawierają się w MPZP? To chociażby takie informacje, jak:

  • zmiany w przeznaczeniu terenów,
  • które tereny są przeznaczone do zabudowy, a które nie,
  • działki objęte szczególną ochroną (przyrody, dziedzictwa kulturowego, krajobrazu, zabytków itp.),
  • ustalenia dotyczące powierzchni, które są przeznaczone pod inwestycje publiczne,
  • działki, które w studium oznaczone są oznaczone pod prowadzenie działalności gospodarczej.

Ponadto w MPZP są zawarte informacje określające parametry projektu planu przyszłego domu. Czyli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego określa uwagi, jakie musi spełnić projekt przyszłego domu. Można w nim przeczytać takie dane dotyczące budynku jak:

 

  • jaki typ domu obowiązuje na danej nieruchomości,
  • jaką może mieć wysokość według planu,
  • gdzie będzie wjazd i wyjazd z budowy i jakie są granice działki,
  • oznaczenia urzędu miasta dotyczące tego, co nie może powstać w pobliżu nieruchomości i w jakim terminie.

MPZP jest dokumentem, który ogłasza prezydent miasta, ale od kiedy obowiązuje? Reguluje to ustawa dotycząca planu miejscowego. Po złożeniu stosownej mapy wojewodzie urząd sprawdza, czy jest plan jest zgodny z postanowieniami rady gminy i z przepisami ogólnymi.

 

Następnie dokument jest publikowany w dzienniku urzędowym województwa. Plan obowiązuje nie wcześniej niż 14 dni od ogłoszenia go w tym dzienniku.

 

Zdjęcie główne: Stephen Dawson on Unsplash