Fiskus pozna prawdę. Nowe narzędzie prześwietli finanse Polaków od lipca

Polska z opóźnieniem wdraża unijną dyrektywę, która nakazuje operatorom portali internetowych raportowanie informacji o handlujących i zarobkujących przez Internet. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2024 r., ale fiskus zażąda danych także za poprzednie lata. Niedopełnienie obowiązków grozi wysokimi karami. "Na radarze" fiskusa znajdą się też ci, którzy uzyskują dochody z nieruchomości. 

Jak informują eksperci z firmy doradczej Deloitte, ustawa wdrażająca tzw. dyrektywę DAC7 nakłada na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania fiskusowi danych o sprzedawcach dokonujących za pośrednictwem tych platform transakcji takich jak: wynajem nieruchomości, świadczenie usług osobistych, sprzedaż towarów oraz udostępnianie środków transportu. 

 

Z raportowania wyłączeni będą sprzedawcy, którzy w okresie sprawozdawczym (zasadniczo 12 miesięcy) dokonali mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów na łączną kwotę nieprzekraczającą 2000 euro. Zwolnione będą też m.in. podmioty rządowe, spółki notowane na giełdzie oraz operatorzy hotelowi z dużą liczbą transakcji najmu.

Fiskus zażąda danych wstecz, czas na dostosowanie się do przepisów

Operatorom platform, którzy nie dopełnią nowych obowiązków raportowania, grożą dotkliwe kary sięgające nawet 1 mln zł - ostrzegają specjaliści z Deloitte. Negatywne konsekwencje, jak np. blokada konta na platformie, mogą ponieść również sami sprzedawcy, jeśli odmówią udzielenia platformie wymaganych informacji niezbędnych do raportowania.

 

Nowe regulacje wejdą w życie 1 lipca 2024 r., choć rozważano przesunięcie tego terminu o miesiąc. Jak wskazują eksperci, operatorzy platform będą musieli zaraportować dane o sprzedawcach i transakcjach także za lata 2023-2024. Ze względu na opóźnienia we wdrożeniu dyrektywy DAC7 w Polsce, będą mieli czas do końca 2024 roku na przeprowadzenie procedur weryfikacyjnych dotyczących tych okresów. Natomiast sprawozdania za lata 2023-2024 muszą złożyć do 31 stycznia 2025 r.

Jakich transakcji dotyczy obowiązek raportowania?

Doradcy podatkowi z Deloitte przestrzegają, że nowe przepisy mogą budzić wiele praktycznych wątpliwości. Dlatego wprowadzono możliwość wystąpienia do Krajowej Informacji Skarbowej o interpretację w konkretnych sprawach. Podatnicy mogą w ten sposób uzyskać wiążące wyjaśnienia odnośnie wdrożenia dyrektywy DAC7. Specjaliści radzą, aby z pytaniami zwracać się do ekspertów od podatku VAT - wyjaśnia Infor.

 

Jedno nie ulega jednak wątpliwości. Platformy takie jak Allegro, OLX, Otomoto, będą zobowiązane przekazywać dane, z których urzędy skarbowe będą czerpać pełnymi garściami. 

 

Fot. Rakoon (Wikimedia/CC 3.0)