Warszawa odzyska neorenesansową perłę architektoniczną

Dzięki wykonaniu specjalistycznych badań elewacji kamienicy przy ul. Kopernika 15 w Warszawie odkryto dekorację wokół okien, wykonaną z cementu romańskiego, stanowiącego niezwykłą rzadkość w Stolicy.We współpracy z konserwatorem zabytków elementy zostały odrestaurowane. Rewitalizacja budynku jest realizowana przez Fenix Group. Zarząd spółki deklaruje utrzymanie i odrestaurowanie jak największej liczby oryginalnych elementów budynku.

Kamienica przy ul. Kopernika 15 jest wpisana do rejestru zabytków. Powstała w latach 1890 – 1900 jako dom własny znanego architekta, Władysława Marconiego. Budynek uległ poważnemu zniszczeniu podczas II wojny światowej. Jego degradacja następowała również w wyniku nieudolnych prac remontowych i budowlanych w okresie powojennym, które w znaczącym stopniu zmieniły oryginalny wygląd na zewnątrz,jak i wewnątrz kamienicy.

Ze względu na wartość historyczną i artystyczną budynek zlokalizowany przy ul. Kopernika 15 jest dla nas jednym z najciekawszych projektów, z jakim mieliśmy do czynienia od początku istnienia Fenix Group. Naszą ambicją jest bowiem przywrócenie kamienicy do stanu możliwie najbardziej zbliżonego do pierwotnego. Po zakończeniu prac rewitalizacyjnych będzie to jeden z najpiękniejszych budynków mieszkalnych w Warszawie

– mówi Radek Martyniak, Prezes Fenix Group.

Prowadzenie prac rewitalizacyjnych w budynkach pochodzących z XIX wieku może być dla wielu inwestorów problematyczne, głównie ze względu na zachowaną, niekompletną dokumentację danej nieruchomości. W przypadku kamienicy przy ul. Kopernika 15 przywrócenie jej dawnego blasku odbywa się m.in. dzięki wykorzystaniu przez Fenix Group wszelkich dostępnych metod badawczych m. in badań stratygraficznych. Szczególnie przydatna okazała się ta ostatnia, polegająca na pobraniu próbki elewacji i poddaniu jej analizie laboratoryjnej, pozwalającej na zebranie informacji na temat poszczególnych warstw oraz przyporządkowanie ich do okresu z jakiego pochodzą.

Badania stratygraficzne elewacji kamienicy przy ul. Kopernika 15 pokazały, że pod powojennymi przemalowaniami istnieje oryginalna dekoracja z cementu romańskiego.

Odrestaurowaliśmy już odkryte elementy dekoracji i przywróciliśmy budynkowi oryginalną kolorystykę. Chcielibyśmy przy tym podkreślić wyjątkowość jej występowania w warszawskich zabytkowych kamienicach. Nie tylko elewacja stanowi o wyjątkowości kamienicy, ale także wystrój przejazdu w bramie i klatki schodowej z marmurowymi schodami i piękną balustradą. Elementy te już wkrótce dzięki odpowiednim pracom konserwatorskim odzyskają swój blask.

- przekonuje Andrzej Kawalec, Przewodniczący Rady Nadzorczej Fenix Group.

Źródło: Fenix Group