Warimpex z najlepszym wynikiem finansowym od wejścia na giełdę

40,5 miliona Euro - to zysk wypracowany w 2017 roku przez spółkę Warimpex Finanz - und Beteiligungs AG. Tym samym jest to najlepszy wynik wypracowany od wejście na giełdę w 2007 roku.

Na ten efekt złożyło się kilka kluczowych inwestycji. Przede wszystkim wyższa wycena nieruchomości biurowych oraz zysków ze sprzedaży udziału w ośmiu hotelach. Gdyby nie to, wynik spółki byłby jeszcze lepszy.

Dobre wyniki Warimpexu

Dobry wynik finansowy umożliwi firmie realizację trzech podstawowych założeń: rozwój nowych projektów deweloperskich, które częściowo już znajdują się w fazie budowy lub planowania, strategiczne zakupy, a także zapewnienie odpowiedniej dywidendy w wys. 0,06 EUR, której wypłata zostanie zaproponowana na nadchodzącym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Rok 2017 był dla Warimpeksu pełny wydarzeń i sukcesów. Dzięki sprzedaży części portfolio udało nam się jednym ruchem osiągnąć to, czego wcześniej nie mogliśmy uzyskać z powodu słabej koniunktury panującej na rynku.

- mówił prezes Warimpeksu, Franz Jurkowitsch.

Sprzedaż udziałów w ośmiu hotelach pozwoliła na wyraźne umocnienie podstaw finansowych spółki. Zobowiązania Grupy zmniejszyły się łącznie o 133 mln EUR, co pozwoliło na istotne zredukowanie kosztów z tytułu odsetek. Wzrósł także znacząco udział kapitału własnego z 12% w 2016 r. do 32% w 2017 r.

Inwestycje w Polsce

W segmencie deweloperskim budowy obiektów Ogrodowa Office w Łodzi i Mogilska Office w Krakowie postępują zgodnie z planem. W obu biurowcach zostały już podpisane umowy najmu na część powierzchni. Także w Krakowie planowana jest budowa biurowca o powierzchni ok. 21 000 m² na działce deweloperskiej położonej obok hotelu Chopin. W Białymstoku Warimpex posiada działkę budowlaną, powiększoną o dokupione w mijającym roku sąsiadujące parcele. Mają tu powstać cztery nieruchomości biurowe w kilku fazach inwestycyjnych.

Gospodarka Europy Wschodniej rośnie teraz najszybciej w całym regionie. Wyższe płace minimalne i niższe składki na ubezpieczenia społeczne wspierają konsumpcję prywatną jako podstawę poprawy koniunktury. 

- mówił Franz Jurkowitsch.

Inwestycja Mogilska OfficeInwestycja Mogilska Office Warimpex

W obszarze transakcji, poza sprzedażą udziałów w ośmiu hotelach, spółka Warimpex zawarła również kilka mniejszych, ale istotnych kontraktów. Poza działkami w Białymstoku firma nabyła w całości wynajęty biurowiec w Krakowie o powierzchni 5 800 m². Celem transakcji  było bezpośrednie generowanie przepływów pieniężnych z tytułu wpływów z wynajmu. Warimpex rozważa także modernizację tej nieruchomości w późniejszym okresie.

Prognozy 

Dobre wyniki za 2017 nie tylko nastrajają dobrze inwestorów, ale również dają korzystną podporę finansową na najbliższe miesiące. To sprawia, że spółka jest dobrze przygotowana do rozwijania działalności w bieżącym roku obrotowym. 

W średniej perspektywie oczekujemy wyraźnego spadku kosztów z tytułu odsetek, w związku z przedterminowym wykupem obligacji i brakiem kredytów projektowych. Dzięki selektywnym zakupom i postępom w budowach zakładamy, że do końca 2019 r. znów będziemy dysponować portfelem o wartości analogicznej, jak przed sprzedażą udziałów w hotelach

- podkreślał prezes Warimpeksu, Franz Jurkowitsch.

Źródło: materiały prasowe