Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność uchwalone przez Sejm

Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Rządowy projekt powstał w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Przyjęta ustawa będzie dotyczyła nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. To umożliwi stopniową likwidację użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Przekształcenie użytkowania

Jesteśmy już jedną nogą w rzeczywistości bez gigantycznych i niespodziewanych podwyżek opłat za użytkowanie. Rozwiązujemy problemy z użytkowaniem wieczystym. Odpowiadamy na potrzeby społeczeństwa. Na potrzeby 2,5 mln użytkowników wieczystych, którzy nie mieli pełnego prawa, nie mieli własności do działek leżących pod ich mieszkaniami. 

- mówił minister Jerzy Kwieciński.

Ustawowe przekształcenie prawa do gruntu rozwiązuje problemy z przekształceniem na podstawie dotychczasowych przepisów i problemy powstające przy aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Koniec z użytkowaniem wieczystym

Rozwiązania mają charakter kompleksowy. Obejmuje wszystkich użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Dzięki ustawie od 1 stycznia 2019 roku wszyscy, którzy w Polsce posiadają mieszkanie albo dom, będą ich pełnymi właścicielami. Zabezpieczyliśmy środki na potrzeby ksiąg wieczystych i sądownictwa, tak by ta operacja przebiegała sprawnie.

– dodał wiceminister Artur Soboń.

Ustawa zakłada odpłatność na poziomie zapewniającym właścicielom gruntów dochody porównywalne do wynikających z dotychczasowego systemu opłat za przekształcenie praw użytkowania wieczystego. Przewiduje też waloryzację opłat po przekształceniu.

W przyszłości trudniejsze będzie powstawanie współużytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. "Opóźnione" przekształcenie nastąpi z dniem oddania budynku do użytkowania. Ustawa znacznie ograniczy przypadki ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe.

Teraz ustawą zajmie się Senat.