Najemca remontuje w porozumieniu

Obowiązek utrzymania mieszkania w dobrym stanie spoczywa zarówno na wynajmującym jak i na lokatorze. W przypadku remontu obie strony powinny się porozumieć.

W cudzym mieszkaniu trudno czuć się swobodnie. Nie tylko dlatego, że należy do kogoś innego, ale także ze względu na ograniczenia w zakresie dostosowania lokalu do własnych potrzeb.

Rzetelne przygotowanie się obu stron transakcji do zawarcia umowy jest kluczowe w kontekście zabezpieczenia się przed ewentualnymi sporami. Obowiązki zarówno wynajmującego jak i najemcy reguluje art. 6 ustawy o ochronie praw lokatora. - mówi Maciej Górka z Domiporta.pl - Ustawa stanowi między innymi o wysokości zabezpieczenia kaucyjnego, które służy do pokrycia spowodowanych przez najemcę szkód, oraz zadłużeń za media i czynsz. Jeżeli nie doszło do powyższych zdarzeń, kaucja jest zwracana najemcy w całości w momencie zakończenia najmu, ale nie później niż 1 miesiąc po opróżnieniu lokalu. Oczywiście wszelkie ustalenia pomiędzy stronami powinny być zawarte pisemnie w formie umowy najmu załączając do niej starannie sporządzony protokół przekazania lokalu. - dodaje Górka.

Obowiązki lokatora

Dla niektórych to często niemiłe zaskoczenie: najemca, a więc lokator wynajmowanego mieszkania, ma nie tylko prawo, ale i obowiązek przeprowadzania drobnych napraw i remontów. Na przykład, o ile umowa nie stanowi inaczej, lokator na własny koszt powinien wyczyścić zabrudzone ściany lub poplamiony dywan. Jest również zobligowany do utrzymywania mieszkania w odpowiednim stanie higieniczno-sanitarnym. Przed zakończeniem obowiązywania umowy najemca może być zaś zobowiązany do odświeżenia mieszkania.

Obowiązki wynajmującego

Cieknący kran, wymiana instalacji elektrycznej? - do wszystkich tego rodzaju napraw zobowiązany jest właściciel. W umowie najmu powinien znaleźć się zapis, w myśl którego wynajmujący udostępnia najemcy mieszkanie w stanie zdatnym do użytku - czyli w pełni sprawne. Choć zależy to od umowy i technicznych właściwości poszczególnych urządzeń, zasadą jest, że wynajmujący dba o wszystkie instalacje od których zależy możliwość normalnego użytkowania mieszkania, więc te związane z ogrzewaniem, wodą, elektrycznością i gazem.

Jeśli potrzeba naprawy pojawi się w trakcie użytkowania mieszkania, najemca powinien porozumieć się z wynajmującym, a jeśli dodatkowo sam opłaci fachowca, może oczekiwać zwrotu kosztów.

Zmiany w mieszkaniu

Czy najemca może zmienić wygląd wynajmowanego mieszkania i na przykład wytapetować pomalowane wcześniej ściany? Jeśli tapety pojawią się bez uzgodnienia z właścicielem, ten może domagać się ich usunięcia i przywrócenia mieszkania do poprzedniego stanu. Takie żądanie zgodne jest z ogólnymi regulacjami. Najemca musi bowiem oddać wynajmującemu mieszkanie w stanie niezmienionym i niepogorszonym (z uwzględnieniem normalnego zużycia technicznego). Za każdym razem warto wiec uzgodnić zmianę z właścicielem i spisać odpowiedni aneks do umowy.

Zwrot kosztów remontu

Jeśli zmiany zostały przeprowadzone w porozumieniu i za zgodą wynajmującego, najemca może liczyć na zwrot poniesionych wydatków. Jeśli lokator wymieni meble kuchenne na nowsze, wyremontuje łazienkę i wymieni okna na szczelniejsze, może ustalić z właścicielem, że ten poniesie koszty remontu. W niektórych przypadkach lokator może także domagać się zwrotu wydatków, jeśli remont przeprowadził bez porozumienia z wynajmującym.

Umowa najmu

Właściciel i lokator mogą porozumieć się w sprawach remontowych i wpisać odpowiednie punkty do umowy - także takie, w których pojawią się uzgodnienia całkowicie różne od opisanych powyżej. Niezależnie od rodzaju umowy warto sporządzić protokół, będący

załącznikiem do umowy, w którym opisany zostanie dokładny stan mieszkania w dniu zawarcia umowy. Można dołączyć do niego fotografie.

Chcesz kupić dom? Odwiedź Domiporta.pl

Szukasz mieszkania? Sprawdź nasze ogłoszenia