Jak mierzyć powierzchnię lokalu?

Metr jako podstawowa jednostka długości, a metr powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego, to często dwa odmienne pojęcia, pod którymi mogą kryć się różne wartości.

Przez lata były z tym problemy, gdyż mkw. powierzchni użytkowej niekoniecznie oznaczał tyle samo w każdym przypadku. Wszystko za sprawą obowiązywania dwóch norm: z 30 czerwca 1970 roku (PN-70/B-02365) oraz z 28 października 1997 roku (PN-ISO 9836:1997). W zależności od wybory konkretnej techniki obmiaru różnice mogły sięgać nawet kilkunastu procent powierzchni, a to przecież od niej w dużej mierze zależy cena nieruchomości. Tego rodzaju sytuacje rodziły szereg komplikacji i nierzadko prowadziły wręcz do konfliktów między deweloperem a nabywcą lokalu.

Na szczęście to już przeszłość. W nowobudowanych budynkach będzie stosowana wyłącznie nowsza norma. Od 29 kwietnia br. obowiązuje bowiem rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 27 kwietnia br., poz. 462). Jego zadaniem jest uporządkowanie przepisów, dotyczących reguł obliczania powierzchni użytkowej budynków i lokali mieszkalnych.

Wspomniane rozporządzenie wprowadza jednoznaczne reguły obliczania powierzchni na podstawie Polskiej Normy z 1997 r. obowiązujące dla budynków nowobudowanych, a także dla nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania w już użytkowanych budynkach, jeżeli zasady normy PN-ISO 9836:1997 były stosowane w tych budynkach przed 29 kwietnia 2012 r.

Wiemy już która norma powinna zostać zastosowana. Warto więc poznać obowiązujące w niej zasady (znajdują się w tabeli). Wspomniane w artykule rozporządzenie wreszcie rozstrzyga jak mierzyć powierzchnię użytkową w nowobudowanych budynkach. Na tego rodzaju działania najlepszym podsumowanie wydają się być słowa "lepiej późno niż wcale".

Sprawdź oferty sprzedaży działek na Domiporta.pl

Sprawdź oferty sprzedaży nieruchomości na rynku wtórnym na Domiporta.pl

Sprawdź oferty sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym na Domiporta.pl