Mieszkanie+ - znamy pierwsze szczegóły

Pani premier, Beata Szydło - zaprezentowała dzisiaj pierwsze oficjalne szczegóły Mieszkania+. Na konferencji prasowej minister IiB, Andrzej Adamczyk przekonywał, że program będzie się opierał zasobach państwa polskiego.

 Program Mieszkanie+ ma być dedykowany głównie osobom o niskich dochodach, które do tej pory nie były uwzględnianie w rynku nieruchomościowym. Do grupy tej zaliczają się osoby nie mające zdolności kredytowej i nie wynajmujące do tej pory mieszkań na rynku komercyjnym, a posiadające na tyle dobrą sytuację finansową iż nie mogą otrzymać mieszkania socjalnego. 

Z zalet program ma również korzystać szeroko pojęta klasa średnia. Dzięki pomocy finansowej na remont mieszkania, kupienie większego bądź wybudowanie domu. 

- Najważniejszym filarem tego programu jest utworzenie narodowego funduszu mieszkaniowego. To będzie fundusz w którym Skarb Państwa będzie przekazywał grunty. Dzięki temu mieszkania budowane na tych gruntach będą tańsze - powiedziała Szydło.

Program na chwilę obecną ma się składać z trzech głównych filarów:

 • Narodowy Fundusz Mieszkaniowy (Mieszkania budowane na gruntach skarbu państwa)
 • Wsparcie budownictwa mieszkaniowego
 • Indywidualne Konta Mieszkaniowe (Wsparcie oszczędzania mieszkaniowego)

 

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy ma korzystać głównie z zasobów skarbu państwa, czyli głównie z gruntów. Jak powiedział minister Andrzej Adamczyk, będą to np. grunty należące do kolei, gmin czy armii. Nie jest jeszcze znana konkretna liczba i wycena oraz stan uzbrojenia działek. 

Nowo powołany Narodowy Operator Mieszkaniowy będzie na gruntach otrzymanych od skarbu państwa budował mieszkania dostępne na wynajem lub wynajem z opcją dojścia do własności. Lokator będzie zobowiązywał się do opłacania czynszu po cenach narzuconych przez NOM przez cały okres wynajmu mieszkania. Jeżeli zdecyduje się natomiast wykupić mieszkanie na własność będzie musiał do ceny doliczyć 20% kwoty wyceny mieszkania. 

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy ma spowodować, że ceny wynajmu na rynku spadną. Mieszkania oferowane w programie Narodowego Programu Mieszkaniowego będą posiadać czynsz w wysokości 10-20 złotych za metr kwadratowy (w zależności od lokalizacji). 

- To Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, czyli mieszkania na wynajem z dojściem do własności. Dedykujemy również wsparcie budownictwa społecznego, to szeroko pojęte inicjatywy samorządowe oraz inicjatywy TBS, to także budownictwo spółdzielcze. Ma ono potężny niewykorzystany potencjał. Zaoferujemy też możliwości odkładania na własne mieszkania, dom, na modernizację i przebudowę - powiedział minister IiB, Andrzej Adamczyk.

Wsparcie oszczędzania mieszkaniowego

Dla osób z klasy średniej zostanie udostępniony specjalny program Indywidualnych Kont Mieszkaniowych. Na specjalnych subkontach zakładanych w bankach będzie można odkładać oszczędności, które później otrzymają specjalne premie w wysokości nawet kilku tysięcy złotych rocznie. Uzyskane oszczędności będzie można przeznaczyć na remont posiadanej nieruchomości, kupno domu bądź zakup mieszkania. 

Budownictwo społeczne 

Sekretarz ministerstwa IiB, Kazimierz Smoliński - podkreślał potrzebę wykorzystania w programie również budownictwa społecznego. Wspierane mają być przede wszystkim TBS-y, spółdzielnie mieszkaniowe oraz spółki gminne. 

Sekretarz ministerstwa poinformował, iż rezygnuje z budownictwa socjalnego. W zamian tego rząd ma wspierać budownictwo komunalne, dotacje mają wzrosnąć do 55% kosztu inwestycji. Umowy z mieszkańcami będą również zawierane na czas określony. 

Harmonogram programu Mieszkanie+

 1. Narodowy Program Mieszkaniowy 
  projekt przygotowany, po przygotowaniach rozpatrzenie przez rząd w III kw. 2016 roku. 

 2. Narodowy Fundusz Mieszkaniowy
  przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym w IV kw. 2016 roku. 

 3. Mieszkanie+
  mieszkania na wynajem z opcją dochodzenia do własności dla rodzin o umiarkowanych dochodach. Rozpoczęcie naboru do pierwszych budowanych mieszkań z początkiem II poł 2017 roku. 

 4. Mieszkania na wynajem dla najmniej zarabiających 
  społeczne budownictwo czynszowe. Zmiany prawne zwiększające liczbę budowanych mieszkań w I poł 2017 roku. 

 5. Indywidualne konta mieszkaniowe 
  wsparcie oszczędzających od 2019 roku (po zakończeniu programu MDM). 

 

 

Więcej o: