Pierwszy raz w historii Watykan zdradził, ile ma nieruchomości. Dużo? Bardzo dużo?

Stolica Apostolska zdecydowała się zdradzić, ile faktycznie posiada nieruchomości. Liczba ta może zaskakiwać. To pierwszy raz, gdy Watykan opublikował takie dane dotyczące swoich nieruchomości. Wcześniej taką wiedzą się nie dzielił.

Do tej pory liczba posiadanych przez Watykan nieruchomości była owiana tajemnicą. Opublikowane niedawno dokumenty rzucają trochę światła na ich liczbę oraz na sytuację finansową samego kościoła. 

Nieruchomości Watykanu

W ostatnią sobotę Watykan opublikował dwa ważne dokumenty. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Stolicy Apostolskiej oraz (pierwszy raz w historii) budżet Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej. Z tego pierwszego możemy się dowiedzieć chociażby tego, że deficyt Watykanu wyniósł w poprzednim roku 66 mln euro. 

Drugi dokument natomiast informuje o nieruchomościach, które wchodzą w skład majątku Watykanu. Wyliczenia nie uwzględniają posiadanych ambasad czy majątków narodowych Kościołów w innych krajach. Czyli z tego dokumentu nie dowiemy się, ile nieruchomości posiada polski Kościół. 

Dużo czy mało?

Jak się okazuje, Watykan dysponuje ponad pięcioma tys. nieruchomości. W samych tylko Włoszech Kościół ma 4051 nieruchomości. Liczbę tę trzeba powiększyć o 1120 nieruchomości znajdujących się poza granicami Włoch. 

Czego jeszcze dowiadujemy się z opublikowanych informacji? Jedynie 14 proc. nieruchomości Kościoła we Włoszech jest wynajęta za rynkową kwotę. Pozostałe są wynajmowane za znacznie niższe czynsze, najczęściej pracownikom Kościoła. Natomiast 40 proc. stanowią budynki instytucjonalne, w których znajdują się szkoły, klasztory i szpitale. 

O liczbie nieruchomości Watykanu pisaliśmy już w lutym br. Z opublikowanych wówczas materiałów wynikało, że Stolica Apostolska zarządza setkami nieruchomości w całej Europie. Jedynie w Paryżu takich budynków miało być 737.