W końcu można sprawdzić, gdzie są zanieczyszczenia elektromagnetyczne. Pokazujemy, jak to zrobić

Każdy zdaje sobie sprawę, że w niektórych miejscach nie wolno stawiać domów. Np. w pobliżu linii wysokiego napięcia czy turbin wiatrowych. Teraz natomiast powstała interaktywna mapa pokazująca, gdzie znajduje się tzw. zanieczyszczenie elektromagnetyczne

Lęk części Polaków przed masztami obsługującymi częstotliwość 5G sprawił, że rządzący musieli jakoś ich uspokoić. W ten sposób powstała specjalna, interaktywna mapa obrazująca zanieczyszczenie PEM.   

Mapa PEM

Interaktywna mapa, o której mowa pokazuje w graficzny sposób położenie stacji bazowych telefonii komórkowej i nadajników DVB-T na terenie Polski oraz wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego (PEM) wykonywanych w ich otoczeniu. 

si2pem.gov.pl

Przygotowanie oraz bieżąca aktualizacja mapy jest zadaniem Instytutu Łączności przy wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Cała platforma wystartowała w 20 lipca br. Dzięki mapie każdy może sprawdzić, czy w danym miejscu poziom pola elektromagnetycznego jest zgodny z dopuszczalnymi normami. 

Do zadań biznesowych i nie tylko

Mapa zamieszczona na stronie si2pem.gov.pl prezentuje wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego z dokładnością do jednego metra kwadratowego. Co ciekawe, cała koncepcja serwisu powstała, z powodu lęku Polaków przed częstotliwością 5G. Ale z serwisu będą mogli skorzystać nie tylko ci, którzy uważają, że czapeczka z folii aluminiowej chroni przed pomieszaniem zmysłów. Mapa może przydać się, chociażby projektującym nowe instalacje oraz pracownikom organów ochrony środowiska. 

- Łącznie operatorzy przekazali do SI2PEM ponad 602 tysięcy rekordów dotyczących stacji bazowych. Każdy rekord to inne azymuty, pasma, ale na przykład wspólne identyfikatory. Zasób ten posegregowano wg identyfikatorów i zliczono, ile ich jest. Następnie porównano z rejestrami UKE. Liczba stacji w rozbiciu na operatorów to 11 294 - Orange, 11 294 - T-Mobile, 8 939 - P4, 7 597 - Polkomtel - podaje ekspert Instytutu Łączności, Rafał Pawlak.

Czy PEM jest niebezpieczne?

Skoro powstała mapa obrazująca zasięg i natężenie pola elektromagnetycznego, czy to znaczy, że jest ono szkodliwe dla zdrowia? By to wyjaśnić, trzeba zrozumieć, że takie pole jest naturalne i wytwarza je nawet każdy z nas. O tym czy jest ono szkodliwe, decyduje zakres światła widzialnego. Dzieli się ono z grubsza na promieniowanie niejonizujące (nieszkodliwe) i jonizujące. 

Takie urządzenia jak telefony, sprzęt RTV, instalacje wysokie napięcia, światło widzialne, mikrofalówki itp. generują promienie niejonizujące. Są więc one nieszkodliwe. Dopiero promienie jonizujące wykorzystywane np. w lampach UV, urządzeniach do prześwietleń czy materiały rozszczepialne mogą powodować zagrożenie dla zdrowia. 

Źródło: si2pem.gov.pl