Chcieli mu przymusowo zmienić numer domu. Chodziło o jedną literę. I tak poszedł do sądu.

Według przepisów to gmina ustala numery nieruchomości oraz prowadzi ewidencję miejscowości, ulic i adresów. Numery nadawane są z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych. A co, jeśli wójt, burmistrz, prezydent przymusowo zmieni numer budynku?

Czy lokalne władze mogą zdecydować o zmianie numeru nieruchomości, w której mieszkamy? Okazuje się, że tak, o czym boleśnie przekonał się mieszkaniec miejscowości "C" (szczegółowej nazwy nie podano), którego sytuację opisał dziennik "Rzeczpospolita". 

Kazali mu zmienić adres budynku. Poszedł do sądu

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wykrył, że w miejscowości numer "50" został nadany podwójnie. Władze podjęły więc decyzję, by drugi z budynków otrzymał numer "50A", co miało zakończyć sprawę i ewentualne spory. 

Sprawy w ten sposób zamknąć się jednak nie udało. Właściciel budynku, któremu nakazano żyć pod adresem "50A" nie zgodził się z decyzją władz i złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Właściciel nie mógł zrozumieć, na jakiej podstawie uznano, że jego dom jednak nie mieści się pod adresem "50".

>> Eleganckie i ciekawe kolekcje mebli znajdziesz na Abra Meble <<<

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł, że powtarzające się numery adresowe mogą być co prawda podstawą do ich zmiany, ale samo odkrycie takiej "wady" nie jest powodem do modyfikacji. W związku z tym pismo burmistrza było bezzasadne. Wyrok jest nieprawomocny. 

Podobnie jak w Czempiniu

Kilka miesięcy temu pisaliśmy o podobnej sytuacji. Mieszkańców Czempinia, położonego pod Poznaniem, przyporządkowano do pobliskiej wsi i zmieniono adresy. Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu. Burmistrz miasta tłumaczył to błędami popełnionymi w przeszłości przez "PRL-owskich urzędników". To w tamtych czasach miało dojść do nadania złych adresów. Kolejnym argumentem była kwestia finansowa. Przez "nadprogramowych" mieszkańców Czempiń trafił do kategorii miast powyżej 5 tys. mieszkańców. A zaliczenie miejscowości do mniejszych dawało możliwość ubiegania się o nowe źródła finansowania.

W tej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał nieprawomocny wyrok, który miał unieważnić decyzję włodarza. W obwieszczeniu burmistrza gminy Czempiń z dnia 17 stycznia 2020 roku możemy przeczytać, że wszelkie dokumenty potwierdzające zmianę adresu będą wydawane bezpłatnie, a numery lokali w przedmiotowych budynkach nie ulegają zmianie.