Co ma oferować tarcza antykryzysowa 2.0 dla działalności agencji nieruchomości i pośredników

Premier przedstawił założenia nowej tarczy antykryzysowej, która obejmuje teraz również średnie i duże firmy. Według zapewnień strony rządowej budżet do rozdysponowania wynosi 100 mld złotych, głównie na ochronę miejsc pracy. Oto jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z pomocy.

Pierwsze trzy ustawy, znane jako tarcza antykryzysowa nie zapewniały wsparcia wielu firmom, zwłaszcza tym dużym, które zatrudniały powyżej 10 osób. Nowy pakiet zmian, znany jako tarcza antykryzysowa 2.0 obejmuje szerszą grupę pracodawców, a ponadto oferuje pakiet pożyczek i dofinansowań. 

ZUS

Sejm wyraził zgodę na 77 nowych poprawek w rządowych ustawach znanych jako tarcza antykryzysowa. Do najważniejszych zmian zaliczyć można rozszerzenie zwolnienia z płatności składek ZUS o większe firmy - mogą to zrobić przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 osób (wcześniej było to 9 osób). Ale warto zaznaczyć, że firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników będą zwolnione z opłacania składek w wysokości tylko 50 procent łącznej kwoty nieopłaconych należności z tego tytułu.

Zmiany dotyczą również wypłaty świadczenia postojowego. Wsparcie udzielane do tej pory jednorazowo, będzie wypłacane maksymalnie trzy razy. Choć strona rządowa zawarła również punkt mówiący o wydłużeniu tego świadczenia. 

Warunek, który należy spełnić, by cieszyć się pomocą, jest utrzymanie pełnego zatrudnienia w czasie otrzymywania ulgi. 

Polski Fundusz Rozwoju

Najciekawszym nowym pomysłem jest możliwość otrzymania środków przez firmy, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Za realizację tego programu ma odpowiadać głównie Polski Fundusz Rozwoju.

Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły się starać, o prosto i szybko wypłacane pożyczki za pośrednictwem banków. Te większe będą otrzymać środki o charakterze indywidualnym i obejmować będą finansowanie dłużne i kapitałowe. Obsługa ich finansowania będzie realizowana bezpośrednio w PFR, na którego stronie dostępny będzie specjalny formularz. 

Finansowanie dla mikrofirm w postaci subwencji skierowane będzie do przedsiębiorstw:

  • zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
  • które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25 procent w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19;
  • objętych zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne.

Na jakich zasadach?

  • Maksymalna kwota subwencji zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł).
  • 75 procent wartości subwencji może być bezzwrotne.
  • 25 procent wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia.

Dodatkowe 50 procent subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Jeśli przedsiębiorca zwolni swoich pracowników, wówczas zwróci odpowiednio wyższy procent subwencji. To silny bodziec do utrzymywania miejsc pracy. Reszta subwencji zwracana jest po 3 latach.

Na co pójdą środki?

Subwencja może być wykorzystana tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej – w szczególności wynagrodzeń pracowników. 25 procent może być przeznaczone na przedterminową spłatę kredytów. Subwencja ma również proste zabezpieczenie – np. wekslowe.

Produkty przeznaczone dla mikrofirm są łatwo dostępne w kanałach elektronicznych wybranych banków komercyjnych z wykorzystaniem oświadczeń beneficjentów.

Finansowanie dla średnich firm w postaci subwencji skierowane jest do przedsiębiorstw:

  • zatrudniających od 10 do 249 pracowników,
  • których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Jej podstawowe zasady są zbliżone do tych, którym podlegają mikrofirmy (co najmniej 25 procent spadek przychodów, zwrot po 3 latach). Główne różnice to maksymalna kwota subwencji, która stanowi 4 proc., 6 proc. lub 8 proc. sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł).

Na jakich zasadach?

75 proc. subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 37,5 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 37,5 proc. subwencji w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Źródło: gov.pl

Więcej o: