Chcesz więcej zarobić na sprzedaży lokalu? Skorzystaj z ulgi mieszkaniowej

Średnia cena transakcyjna m2 mieszkania w Warszawie za III kwartał 2019 wzrosła o prawie 20 procent od analogicznego okresu trzy lata temu. To idealne warunki do sprzedaży, gdyby nie podatek dochodowy, który wynosi 19 procent.

Przykładowa nieruchomość kupiona przed trzema laty w Warszawie zwiększyła swoją wartość. To idealne warunki by sprzedać mieszkanie i kupić np. dom na przedmieściach. Przeszkodą jest konieczność opłacenia podatku dochodowego. Na szczęście jest na to sposób. 

Podatek dochodowy od nabycia mieszkania 

Zysk z zakupu, bądź otrzymania mieszkania w spadku, może zminimalizować podatek dochodowy, który wynosi 19 procent od wartości transakcji. Podatek jest potrącany jedynie w przypadku, gdy posiadana nieruchomość zostanie sprzedana przed okresem pięciu lat od nabycia.

Tu trzeba poruszyć bardzo ważną kwestię - chodzi o rok podatkowy, a nie datę zakupu. Czyli, jeżeli zakupiono mieszkanie w połowie 2019 roku, to sprzedaż bez opisywanego w tym materiale podatku dochodowego może się odbyć dopiero w 2025, a nie w połowie 2024 roku. 

Na szczęście istnieje ulga mieszkaniowa, która umożliwia uniknięcie podatku po sprzedaży mieszkania. To idealne rozwiązanie dla osób, które sprzedały mieszkanie bądź dopiero rozważają taki pomysł. Ponadto od 2019 roku zasady uzyskania ulgi uległy małej zmianie na korzyść podatników. 

Zasady ulgi mieszkaniowej

Ulgę mieszkaniową można uzyskać, jeżeli pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przeznaczymy na własne cele mieszkaniowe. Podatnik ma na ten cel 3 lata od momentu sprzedaży. Jeżeli w tym czasie podatnik nie sfinansuje własnych celów mieszkaniowych, będzie musiał złożyć korektę deklaracji podatkowej oraz oddać fiskusowi zaoszczędzony do tej pory podatek, a dodatkowo zapłacić odsetki od zaległości podatkowych. 

Zmiana na korzyść podatnika dotyczy właśnie wydłużenia okresu na sfinansowanie własnych celów mieszkaniowych. Przed 2019 rokiem wynosił on dwa lata, obecnie są to trzy. Jednak dotyczy to sprzedaży nieruchomości po 1 stycznia 2019 r. Osoby, które sprzedały nieruchomości wcześniej, nadal obowiązuje dwuletni okres sfinalizowania celów mieszkaniowych. 

Co rozumiemy przez "własne cele mieszkaniowe":

  • nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego (również w części/udziale)
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu albo udziału w takim prawie
  • nabycie gruntu pod budowę domu (również nabycie udziału w gruncie, gruntu z rozpoczętym budynkiem lub gruntu przeznaczonego do odrolnienia)
  • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont własnego budynku mieszkalnego, części takiego budynku lub własnego lokalu mieszkalnego
  • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, lokalu niemieszkalnego lub pomieszczenia niemieszkalnego (do wykorzystania ulgi mieszkaniowej uprawnia również rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub adaptacja części budynku niemieszkalnego)
  • spłatę kredytu mieszkaniowego na wymienione powyżej cele (zaciągniętego przed opodatkowaną sprzedażą nieruchomości)
  • spłatę kredytu refinansującego kredyt wymieniony w poprzednim punkcie (zaciągniętego przed opodatkowaną sprzedażą nieruchomości)
  • zamianę nieruchomości mieszkaniowej/działki budowlanej na inną taką nieruchomość

Ulga mieszkaniowa umożliwia wyłączenie z podatku całości bądź tylko części dochodu dotyczącego sprzedaży mieszkania. Aby obliczyć kwotę wyłączenia z opodatkowania należy użyć poniższego wzoru:

Kwota wyłączona z opodatkowania = (sumaryczny dochód ze sprzedaży mieszkania x zadeklarowane wydatki na własne cele mieszkaniowe)/przychód ze sprzedaży mieszkania

źródło: alebank.pl

Oferty nieruchomości znajdziesz na Domiporta.pl: