Dofinansowania prądu w 2020 roku nie będzie, ale można skorzystać z programu Mój prąd

Ceny prądu dla odbiorców indywidualnych wzrosną w tym roku o około 11 procent. Gospodarstwom domowym pozostaje jedynie wymiana urządzeń na bardziej energooszczędne albo skorzystanie z programu Mój Prąd, by założyć taniej mikroinstalację fotowoltaiczną.

Rząd deklaruje, że wypłaty rekompensat (spowodowane podwyżkami prądu) dla gospodarstw domowych rozpoczną się od 2021 roku i ma na ten cel przygotowane 3 mld złotych. Ten czas Polacy mogą wykorzystać na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej bądź na zmianę przyzwyczajeń korzystania z urządzeń elektrycznych na bardziej ekonomiczne. 

Zobacz wideo

Program Mój Prąd

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził wzrost rachunków za prąd dla gospodarstw domowych minimalnie o 11,6 procent dla klientów PGE Obrót, do nawet 12,9 procent dla odbiorców Tauronu. Rząd przed świętami zapowiedział rekompensaty dla gospodarstw domowych, ale jak się okazało mają być one wypłacane dopiero od 2021 roku.  

Jakby na osłodę powstał program Mój Prąd realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umożliwia on uzyskanie dotacji obniżającej koszt inwestycji w fotowoltaikę do maksymalnie 5000 zł. 

Program ma postać bezzwrotnej dotacji pokrywającej koszt wykonania nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW. Warto przy tym wspomnieć, że obecny koszt założenia mikroinstalacji o mocy 2-3 kW to koszt od 10 tys. zł do 15 tys. zł. Najczęściej inwestorzy jednak wybierają instalacje o mocy 4-6 kW, co wiąże się już kosztem 20-30 tys. zł, ponieważ dopiero od tego pułapu można mówić o znacznych oszczędnościach.  

Kto może skorzystać z programu? Tylko osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Co oznacza, że skorzystają głównie posiadacze domów jednorodzinnych, gdyż lokale w blokach bądź apartamentach nie mają technicznej możliwość montażu odpowiedniej liczby paneli fotowoltaicznych.

Czy to się opłaca? W optymalnych warunkach energia płynąca i przesyłana (a później odbierana z elektrowni) z paneli fotowoltaicznych może pokrywać pełne zapotrzebowanie domu na energię elektryczną. Eksperci z serwisu wysokienapięcie.pl oszacowali, że sam koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 5kW (wycenionych na 28 tys. zł) zwróci się po 10 latach eksploatacji. Widać wyraźnie płynące z mikroinstalacji oszczędności. 

Jak się zgłosić?

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym i kolejny nabór rozpocznie się 13 stycznia 2020 roku

Wniosek składa się  w wersji papierowej lub elektronicznej poprze stronę gov.pl z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją "Program priorytetowy 'Mój Prąd'", bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 w Warszawie. Wniosek można przesłać również pocztą. 

źródło: nfosigw.gov.pl

Szukam mieszkania na sprzedaż? Najlepsze oferty znajdziesz na Domiporta.pl: