1/4 Polaków zalega z opłatami za mieszkanie - najgorzej jest z Zachodniopomorskiem

Ponad 62 procent lokali gminnych w województwie zachodniopomorskim ma zaległości w opłatach za mieszkanie - wynika z najnowszego raportu GUS nt. gospodarki mieszkaniowej i infrastruktury komunalnej. Natomiast najmniejszy udział zadłużonych mieszkań jest wśród osób fizycznych we wspólnotach mieszkaniowych.

Najnowsze dane GUS przedstawiają sytuację mieszkaniową na koniec 2018 roku. Zgodnie z metodologią badania zaleganie w opłatach za mieszkanie dotyczy takich elementów jak ponad miesięczna zaległość za czynsz, wodę, oprowadzanie ścieków lub odbiór odpadów komunalnych, windę itp.

Zobacz wideo

Największym problemem mieszkania gminne

Według szacunków analityków GUS Polacy na koniec 2018 roku zalegali w opłatach za mieszkanie na łączną kwotę prawie 6,5 miliarda złotych. Największy udział w zaległościach należał do lokatorów mieszkań przydzielonych przez gminy. Zamieszkujący te lokale wygenerowali zaległości na kwotę prawie 4,2 miliarda złotych, co stanowi 64,7 procent całej kwoty. 

GUS

Na drugim miejscu pod kątem zaległości plasują się mieszkania pozostające w spółdzielniach mieszkaniowych - 1,1 miliarda złotych. Ale trzeba zaznaczyć, że mieszkania gminne obejmują zaledwie około 8,4 miliona lokali, a nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych to zasób obejmujący 20 milionów mieszkań. Innymi słowy niecałe 6 procent mieszkań w Polsce odpowiada za prawie 65 procent zaległości opłat za mieszkanie. Widać wyraźnie, że bardziej skrupulatni w opłatach są właściciele lokali własnościowych, natomiast osoby, które otrzymały mieszkanie od gminy, skarbu państwa bądź z zakładu pracy, już tak odpowiedzialne nie są.

- W przeliczeniu na mieszkanie, których lokatorzy zalegają z opłatami, najwyższe zaległości odnotowano dla mieszkań należących do zasobów innych podmiotów* - 13,1 tys. zł oraz mieszkań z zasobów gmin - 10,7 tys. zł. Przeciętnie najmniejsze zaległości w opłatach za jedno mieszkanie przypadają na zasoby należące do spółdzielni mieszkaniowych - 1,2 tys. zł i zasoby osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi - 1,6 tys. zł. - czytamy w komentarzu do raportu GUS. 

Zachodniopomorskie wypada najgorzej

Podział mieszkań, których lokatorzy zalegają z opłatami za mieszkanie według form własności z podziałem na województwa, maluje pesymistyczny obraz. Wśród mieszkań należących do gminy najgorsza sytuacja jest w Zachodniopomorskiem, gdzie zaległości posiada ponad 62 procent mieszkańców. Najlepiej wypada natomiast Wielkopolskie, gdzie problemy z zapłatą czynszu ma niespełna 24 procent mieszkańców lokali komunalnych. 

GUS

Wśród drugiej najbardziej licznej grupy mieszkańców według podziału na formę własności, czyli wśród właścicieli mieszkań należących do spółdzielni mieszkaniowych, najgorzej jest w województwie lubelskim - tutaj z opłatami zalega 32,7 procent właścicieli. Ale na drugim miejscu miejscu jest ponownie Zachodniopomorskie - 31,8 procent. 

źródło: GUS

* mieszkania stanowiące własność instytucji budujących dla zysku – przeznaczone na sprzedaż (ale jeszcze nie sprzedane osobom fizycznym) lub na wynajem, np. deweloperów; mieszkania stanowiące własność stowarzyszeń, fundacji, partii politycznych, związków zawodowych, samorządów zawodowych i gospodarczych; Kościoła katolickiego i innych kościołów, związków wyznaniowych, uczelni katolickich i instytutów kościelnych itp.

Będziecie płacić czynsz? To szukajcie mieszkań tutaj: