Czym jest stawka WIBOR? Wpływa ona na wysokość kredytu

Stawka WIBOR jest jednym z terminów, z którymi muszą zapoznać się osoby biorące kredyt hipoteczny. Po podpisaniu umowy kredytowej klient jest informowany o terminach płatności oraz prognozie wysokości miesięcznych rat. Niestety w przypadku kredytów, których spłata rozłożona jest na kilkadziesiąt lat trudno jest oszacować dokładną wysokość każdej raty oraz całkowity koszt zaciągnięcia kredytu. Wszystko to zależy właśnie m.in. od stopy WIBOR.

Czym jest WIBOR i jak wpływa na wysokość kredytu hipotecznego? Warsaw Interbank Offered Rate jest to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Wskaźnik ten jest jednym z najbardziej istotnych parametrów, które wpływają na wysokość oprocentowania, a więc także wysokość rat kredytu.

Zobacz wideo

Stawka WIBOR i jej wpływ na oprocentowanie kredytów hipotecznych

Poziom oprocentowania kredytu będzie zmieniał się w czasie trwania umowy. Na jego wysokość składa się stała marża (czyli zysk) banku oraz zmienna stawka bazowa, która zależy od waluty, w której udzielono kredytu. Może to być więc EURIBOR (stopa oprocentowania na rynku europejskim), LIBOR (wysokość oprocentowania na rynku w Londynie) lub WIBOR (stopa oprocentowania na rynku polskim).

Każda z tych stawek może być stabilna przez długie miesiące, ale może też zmieniać się o kilka punktów procentowych w skali roku. Niestety, nawet niewielka różnica w przypadku tak wysokich kredytów, jakimi są zobowiązania zaciągane w banku na zakup nieruchomości, może przekładać się na kilkusetzłotowe wzrosty lub spadki wysokości kwoty miesięcznych rat.

Wysokość WIBOR obliczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce (po odrzuceniu czterech skrajnych wartości). Stopa WIBOR ustalana jest w każdym dniu roboczym około godziny 11. Dodatkowo wskaźnik WIBOR bezpośrednio zależy od stopy referencyjnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej.

Chociaż stawki WIBOR zmieniają się codziennie, to w praktyce banki rzadziej aktualizują oprocentowanie kredytów hipotecznych. Wysokości rat ustalane są w oparciu o różne stawki WIBOR. Na przykład kredyt udzielony w oparciu o WIBOR 3M będzie oznaczał wyznaczanie nowego oprocentowania po upływie trzech miesięcy od momentu zmiany stopy. Dla klienta oznacza to, że przez co najmniej trzy raty kredytowe będzie miał wyliczoną tę samą stawkę procentową. Stosowane, chociaż nie tak często, są także stawki WIBOR 6M (sześć rat o tym samym oprocentowaniu) czy WIBOR 12M (12 rat o stałym oprocentowaniu).

Wzrost stawki WIBOR będzie oznaczał więc wyższą ratę kredytu, a jej spadek analogicznie obniżenie raty. W każdej umowie bank musi wskazać zasady aktualizacji WIBOR oraz jej wpływ na wysokość raty. Obecnie WIBOR 3M wynosi 1,71 procent, co jest niskim wskaźnikiem. Zaciągnięcie takiego kredytu jest więc bardzo korzystne dla kredytobiorców, ponieważ oznacza to niższą wysokość oprocentowania kredytów. Zgodnie z prognozami na kolejne dwa lata inflacja nie powinna się zwiększyć powyżej 3,5 procent., a w związku z tym stawki WIBOR w tym okresie nie powinny podlegać dużym wahaniom.