Ulga termomodernizacyjna - odlicz koszty termomodernizacji od podatku

Ulga termomodernizacyjna jest rozwiązaniem, które jest dedykowane właścicielom i współwłaścicielom domów wolnostojących. To preferencja podatkowa, z której w każdym roku korzysta coraz większa liczba podatników. Co warto wiedzieć na temat ulgi termomodernizacyjnej? Jakie konkretnie wydatki można odliczyć w jej ramach? Jaki jest limit ulgi termomodernizacyjnej? Odpowiadamy poniżej!

 

Ulga termomodernizacyjna – co warto wiedzieć na temat ulgi termomodernizacyjnej?

 

 

Przy odliczaniu ulgi termomodernizacyjnej od podatku konieczne będzie wypełnienie załącznika PIT/0. Nie stanowi on samodzielnej deklaracji podatkowej – należy złożyć go wraz z drukiem PIT, a konkretnie PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz PIT-37. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

 

Ulga termomodernizacyjna jest ulgą podatkową, dzięki której możemy odliczyć od podstawy opodatkowania (od dochodu w PIT lub od przychodu w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) wydatków – do kwoty 53 000 zł rocznie, poniesionych na realizację tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w domu jednorodzinnym, który stanowi własność podatnika. Efektem tego odliczenia jest zmniejszenie dochodu albo przychodu, który podlega opodatkowaniu, a w konsekwencji - mniejszy podatek do zapłaty. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł dla wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych we wszystkich budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

 

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne są przedsięwzięciami, których przedmiotem jest:

 

 • ulepszenie w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła;

 

 • ulepszenie w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych;

 

 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków;

 

 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne albo zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

 

Małżonkowie, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego, mogą w ramach ulgi termomodernizacyjnej (o ile spełnią jej wszystkie warunki) odliczyć w sumie 106 000 zł. Każdemu z nich przysługuje cały limit ulgi (53 tys. zł).

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć?

 

 

Na mocy przepisów ustawy o PIT zostało wydane Rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Rodzaje materiałów budowlanych i urządzeń, które można rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej to:

 

 

 • materiały budowlane używane do ocieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów;

 

 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

 

 • kondensacyjny kocioł gazowy i olejowy wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

 

 • zbiornik na gaz albo zbiornik na olej;

 

 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji UE;

 

 • przyłącze do sieci ciepłowniczej albo gazowej;

 

 • materiały budowlane wchodzące w skład: instalacji grzewczej, przygotowania ciepłej wody użytkowej, systemu ogrzewania elektrycznego;

 

 • pompa ciepła, kolektor słoneczny, ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

 

 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła albo odzyskiem ciepła i chłodu

 

 

Rodzaje usług, które można rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej to:

 

 

 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

 

 • wykonanie analizy termograficznej budynku, która pozwala ocenić izolacyjność cieplną budynku;

 

 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

 

 • docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów;

 

 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego, olejowego;

 

 • wykonanie audytu energetycznego budynku;

 

 • wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej, instalacji ciepłej wody użytkowej albo wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody.

 

 

W rozliczeniu ulgi termomodernizacyjnej pomocny będzie bezpłatny program do PIT, który przeprowadzi Cię przez proces krok po kroku. Jest on dostępny pod adresem: https://www.podatnik.info/program-do-pit

 

Ulga termomodernizacyjna a mieszkanie w bloku

 

 

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom, którzy są właścicielami albo współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, czyli budynku wolno stojącego (typowy domek jednorodzinny) lub budynku w zabudowie bliźniaczej, grupowej albo szeregowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Jeśli przykładowo w szeregowcu mieści się siedziba firmy albo biuro, to taki budynek nie jest objęty ulgą, chyba że część wydzielona na lokal użytkowy nie przekracza 30% całkowitej powierzchni budynku, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 2 mieszkalnych lokali. Warunki te jasno wskazują, że niestety nie jest możliwe skorzystanie z ulgi w przypadku posiadania mieszkania w bloku czy też kamienicy.

 

Z ulgi można skorzystać tylko i wyłącznie w odniesieniu do budynków, które są już wybudowane (nie mogą to być budynki w budowie). Ulga przysługuje podatnikom rozliczającym się zarówno wg skali podatkowej (PIT-37 lub PIT-36), podatkiem liniowym 19% (PIT-36L) jak również opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

 

 

Ulga termomodernizacyjna dla emerytów

 

 

Dyrektor KIS (Krajowa Informacja Skarbowa) potwierdził, że podatnicy będący emerytami, mają możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku kupna oraz instalacji ogrzewania domu jednorodzinnego. To świetna informacja dla seniorów, którzy chcieliby zaoszczędzić na ogrzewaniu. Zachęcamy do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej za pośrednictwem wcześniej wspomnianego programu do PIT.