Projekty ustaw gotowe. Rodzina z trójką dzieci otrzyma niemal 100 tys. na mieszkanie

Rząd odkrywa karty Polskiego Ładu. Wicepremier Jarosław Gowin w trakcie wczorajszej konferencji poinformował o wniesieniu do wykazu prac legislacyjnych dwóch projektów ustaw dotyczących budownictwa. Oto co się w nich znajduje.

Jednym z najważniejszych elementów Polskiego Ładu prezentowanego przez PiS jest kwestia mieszkalnictwa w Polsce. Poprzedni pomysł partii na tę kwestię, czyli Mieszkanie Plus, nie spełniło składanych oczekiwań. Pora więc na nowy program. 

Mieszkalnictwo w Polskim Ładzie

Nad strategią Polskiego Ładu dotyczącego mieszkalnictwa czuwa Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii kierowane przez Jarosława Gowina. Parę tygodni temu PiS ogłosiło nowe pomysły i w końcu udało się uzyskać nieco więcej oficjalnych informacji. 

- Przygotowaliśmy rozwiązania, które zdecydowanie ułatwią dostęp Polakom do własnego mieszkania. Zmiany te to jedne z najważniejszych projektów Polskiego Ładu. To, co robimy, to nie zapowiedzi, ale fakty. W całym kraju powstają też Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, czyli mieszkania o bardzo dobrym standardzie - na wynajem i z możliwością dojścia do własności - mówił wicepremier Jarosław Gowin. 

Na co można liczyć

Najwięcej szczegółów poznaliśmy w kwestii przyznawania bonów mieszkaniowych. Dzięki nim łatwiejsze ma być nabycie mieszkania bądź domu jednorodzinnego oraz najem. Bon mieszkaniowy będzie można zrealizować w wariantach uzależnionych od realizowanego celu mieszkaniowego, wielkości gospodarstwa domowego oraz wystąpienia szczególnych przesłanek uprawniających do wykorzystania wsparcia (np. urodzenie się kolejnego dziecka w rodzinie).

Bon mieszkaniowy będzie przyznawany na wniosek, decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bon będzie można zrealizować od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku następującego po roku jego przyznania, z możliwością przedłużenia – za opłatą – jego ważności o kolejny rok.

Na wysokość przyznanego wsparcia w formie bonu (obu rodzajów) składać się będą następujące kwoty:

  1. 5000 zł - przysługująca osobie fizycznej (singiel);
  2. 5000 zł - przysługująca osobie fizycznej razem z małżonkiem lub drugim rodzicem dziecka wchodzącego w skład tego samego gospodarstwa domowego;
  3. 15000 zł - przysługująca za każde wchodzące w skład gospodarstwa domowego dziecko albo osobę niepełnosprawną;
  4. 45000 zł - przysługująca w ramach rodzinnego bonu mieszkaniowego prowadzącemu gospodarstwo domowe, który nie zrealizował wcześniej innego rodzinnego bonu mieszkaniowego.

Rodzina z trójką dzieci uzyska więc 100 000 zł wsparcia przy zakupie mieszkania. Kwota ta będzie podwyższana o 15 000 zł za każde kolejne wchodzące w skład gospodarstwa domowego dziecko. Ten element nazywany "Bonem mieszkaniowym plus" jeszcze jest w fazie konsultacji, ale ma umożliwiać wypłatę kolejnego bonu wraz z narodzinami kolejnego dziecka. 

Ułatwienia i obietnice państwowej gwarancji

W czasie konferencji przypomniano, że od 1 lipca działa już serwis e-budownictwo, za pośrednictwem którego można składać wnioski m.in. na pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. W sumie, jak informuje resort, można za pośrednictwem serwisu złożyć 23 najważniejsze formularze. 

Zgłoszona ustawa wprowadzi także podstawę prawną do przyjęcia przez rząd w późniejszym czasie programu gwarancyjnego dla osób posiadających zdolność kredytową, ale nieposiadających oszczędności na pokrycie wymaganego przez banki wkładu własnego.

Rozwiązanie przewiduje, że w przypadkach takich możliwe stanie się udzielanie kredytobiorcy gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego, która zastąpi wymagany przez bank wkład własny. Przepisy ustawy określają podstawowe warunki, jakie powinien spełniać program gwarancyjny oraz kto będzie mógł z niego skorzystać. Przekazana do KPRM założenia przewidują, że gwarantowana kwota nie będzie mogła przekroczyć 20% wartości nabywanej nieruchomości oraz kwoty 100 000 zł.

Źródło: MRPiT