Prawie 200 miliardów złotych Polacy wydali w 2021 na zakup nieruchomości

198,1 mld zł to suma transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości w 2021 roku. Tyle Polacy wydali w zeszłym roku na zakup działek, mieszkań i domów. Najnowsze dane opublikował dzisiaj GUS. Pod kątem struktury sprzedaży królują nieruchomości lokalowe, niemal 44 proc. Łącznie sprzedano 269 tys. nieruchomości lokalowych. 

To dobre wyniki sprzedaży pomimo trudnych warunków inwestycyjnych. W praktyce każdej analizowanej kategorii zanotowano wzrost. Z czego zdecydowana większość stanowią nieruchomości lokalowe. 

Większy ruch

Według danych pozyskanych z Rejestrów Cen Nieruchomości w 2021 roku zawarto 614,2 tys. transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości przy wartości obrotów na poziomie 198,1 mld zł. Transakcje odnotowane w rejestrach cen nieruchomości w 2021 roku, stanowią 87,6 proc. liczby aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości odnotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Zdecydowana większość zarejestrowanych cen nieruchomości dotyczyła nieruchomości lokalowych (43,9 proc.). Udział transakcji nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowił 40,6 proc., a nieruchomości gruntowych zabudowanych – 15,5 proc. Największą wartość transakcji odnotowano w segmencie nieruchomości lokalowych, które stanowiły 47,1 proc. całkowitej wartości obrotu nieruchomościami. Udział wartości sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych ukształtował się na poziomie 27,3 proc., a nieruchomości gruntowych zabudowanych – 25,6 proc.

Wynik lepszy niż w 2020 roku

Warto przypomnieć dane z roku poprzedniego 2020. Wówczas sprzedano rekordowe 220 576 lokale (269 892 w 2021 roku), co oznacza, że poprzedni rok był lepszy o niemal 40 tys. sztuk. Duży wzrost zanotowano również w bezwzględnej kwocie. Jej wartość wyniosła w 2021 roku niemal 200 mld zł (dokładnie: 198,1 mld zł), a rok wcześniej zaledwie 143,1 mld zł. 

Trzeba wiedzieć, że przedstawione przez GUS dane obejmują sprzedaż na wolnym rynku, sprzedaż poprzedzone przetargiem oraz sprzedaż bezprzetargową, gdzie stroną sprzedającą może być Skarb Państwa, gmina, powiat, województwo, osoba fizyczna lub osoba prawna, mająca prawo własności, współwłasności, własności obciążonej hipoteką lub współwłasności obciążonej hipoteką. 

W 2021 roku dominującą formą obrotu, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym, była sprzedaż na wolnym rynku, która stanowiła odpowiednio 95,6 proc. i 97,5 proc. wszystkich transakcji.