Poseł 3 tys., a żołnierz 900 zł. Na jakie ekwiwalenty mieszkaniowe mogą liczyć grupy zawodowe

Służby mundurowe, sędziowie, prokuratorzy, górnicy, posłowie... to tylko niektóre grupy zawodowe, które otrzymują pomoc w zdobyciu mieszkania. Od pracodawcy można otrzymać lokal bądź dostać ekwiwalent pieniężny. Których grup zawodowych to dotyczy?

W 2019 roku wybudowano 262 lokale zakładowe, o ponad połowę więcej niż w roku poprzednim - podał GUS w podsumowaniu rocznym. Za większość z nich odpowiada Agencja Mienia Wojskowego. Służby mundurowe mają szczególne przywileje mieszkaniowe, ale nie tylko one. 

Mieszkanie od pracodawcy

Mieszkanie służbowe to w dzisiejszych czasach luksus. Są jednak grupy zawodowe, które nadal mogą się o taki luksus ubiegać. Największe szanse na mieszkanie mają żołnierze, dla których działa Agencja Mienia Wojskowego. AMW finansuje budowę nowych mieszkań, wyprzedając grunty należące do wojska oraz korzystając z dofinansowań MON. 

Lokale budowane przez AMW są przeznaczone dla żołnierzy w czasie pełnienia przez nich służby. Przykładem może być nowe osiedle wybudowane w Inowrocławiu w grudniu zeszłego roku. W ofercie AMW są też lokale przeznaczone na wynajem, do których żołnierze (także Obrony Terytorialnej) mają pierwszeństwo. 

Inne grupy zawodowe, które mogą liczyć na mieszkanie zakładowe, to policjanci, strażacy, pracownicy kolei, górnicy oraz leśnicy. Trzeba jednak wiedzieć, że dla nich nie powstają nowe lokale, a rozdysponowywane są już istniejące obecnie. Część z zasiedlonych mieszkań jest stopniowo wykupywana na preferencyjnych warunkach, dlatego ich łączna liczba stale spada. 

Ekwiwalent na mieszkanie

Nie każdy mundurowy może dostać mieszkanie, ponieważ jest ich zbyt mało. Dlatego w wielu służbach oraz zawodach istnieje tzw. ekwiwalent mieszkaniowy (bywa nazywany również dodatkiem mieszkaniowym bądź równoważnikiem za brak lokalu). 

Forma oraz wysokość takiego uposażenia różni się w zależności od rodzaju służby, regionu, liczby osób w gospodarstwie domowym itp.. Świadczenie jest dostępne najczęściej dla policjantów, żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy straży granicznej, sędziów, prokuratorów oraz posłów. 

Przykładowo, świadczenie mieszkaniowe dla żołnierza może wynosić odpowiednio od 360 zł do 900 zł, a ryczałt na wynajem mieszkania przez posła 3000 zł miesięcznie (do zeszłego roku było to 2500 zł).  

Specjaliści

Otrzymanie mieszkania i ekwiwalentu nie wyczerpuje wachlarza możliwości. Dla wybranych grup zawodowych są przygotowane także nisko oprocentowane kredyty na zakup mieszkania bądź budowy domu. 

Wśród prywatnych pracodawców oferowanie mieszkania zakładowego nie jest aż tak popularne jak w zawodach mundurowych, istnieją jednak pracodawcy pomagający pracownikom w zdobyciu lokalu. Najczęściej jest to dodatek mieszkaniowy bądź pomoc w znalezieniu mieszkania w okolicy biura. Taka forma pomocy dotyczy najczęściej wartościowych pracowników o wąskiej specjalizacji bądź pracowników kontraktowych z zagranicy.

Więcej na ten temat można znaleźć tutaj: Domiporta.pl

Znalazłem mieszkanie, znalazłem dom. Znalazłem serwis, na którym są.