Polskie budownictwo na przestrzeni lat: pozytywny trend z perspektywą wzrostu

Jak wynika z raportu Euroconstruct, polski rynek budowlany znajduje się aktualnie w czołówce krajów Unii Europejskiej i należy do najszybciej rozwijających się na kontynencie. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że najbliższe lata przyniosą dalszy rozkwit tego sektora.
Pozytywna prognoza

Branżowi specjaliści są zgodni - od kilku miesięcy na rynku budowlanym widoczna jest pozytywna tendencja. Wzrasta liczba mieszkań oddanych do użytku, uruchomiono też dodatkowe inwestycje, wykorzystujące środki z programów europejskich. To, co wyróżnia Polskę na tle innych krajów Europy, to zdecydowanie większy udział nowego budownictwa w ogólnokrajowej perspektywie inwestycyjnej, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej znacznie większy udział mają remonty już istniejących budynków. Zjawisko to związane jest z uwarunkowaniami historycznymi i aktualnym rozkwitem budownictwa. Polska wyróżnia się też zdecydowanym wzrostem, jeśli chodzi o budownictwo hotelowe i biurowe. Kolejne dostrzegalne trendy to: wzrost produkcji budowlanej oraz wydatków na inwestycje. Eksperci wskazują też na początek pewnego rodzaju rewolucji technologicznej – w kraju powstaje coraz więcej budynków energooszczędnych i wydaje się, że jest to tendencja stała, wpisująca się w ogólnoeuropejskie trendy.

Rynkowe tendencje

Dostrzegalny jest trend wzrostowy, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe i biurowe. Przy okazji obserwuje się tendencję zmian standardów budowania, któremu towarzyszy rozwój budownictwa z wykorzystaniem technologii segmentowej.Na rynku budowlanym rośnie natomiast presja cenowa - zarówno pod względem rynku pracy (brakuje pracowników), jak i rosnących kosztów materiałów, których producenci od początku tego roku systematycznie podnoszą ceny. Branżową bolączką są też okresowe rynkowe braki i wydłużenie czasu realizacji dostaw ze względu na mało elastyczne możliwości produkcyjne.

Rynek wykonawcy

Nowym zjawiskiem w branży jest tendencja firm wykonawczych o ustabilizowanej renomie do rezygnowania z mniej rentownych kontraktów. Wynika to z faktu, iż inwestycji na rynku budowlanym jest na tyle dużo, że wykonawcy nie walczą już o przetrwanie i mogą wybierać te opłacalne, co stanowi zresztą kolejny bodziec powodujący presję cenową. W tym momencie rynek staje się w większym stopniu rynkiem wykonawcy, a nie inwestora.Realizacja zysków i stopa zwrotu z danej inwestycji są z perspektywy wykonawcy wiodącymi czynnikami.

Profil inwestora

W branży widoczny jest podział na inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Inwestorzy indywidualni są mocniej zależni od działań firmy wykonawczych, natomiast inwestorów instytucjonalnych charakteryzuje większy profesjonalizm w podejściu do inwestycji dzięki zdobytemu doświadczeniu na rynku. Nabywcy wykazują też większą świadomość, jeśli chodzi o politykę zakupową i wybierany asortyment. Obie grupy inwestorów zwracają uwagę na dobierane produkty pod kątem późniejszej eksploatacji budynku i kosztów z tym związanych. Coraz bardziej na znaczeniu zyskuje też jakość materiałów oraz ich energooszczędność i walory ekologiczne. Dostrzegalny jest też przypływ do sfery budowlanej nowych inwestorów, którzy swoje wcześniejsze kroki w biznesie stawiali w innych gałęziach przemysłu. Zmiana demograficzna zachodząca w społeczeństwie powoduje, że do głosu dochodzą grupy coraz młodszych konsumentów, biegle operujących w sieci i sferze digital. Strefa transakcji przez to powoli przenosi się do Internetu, gdzie realizowanych jest coraz więcej przedsięwzięć.

Stała, wzrostowa tendencja na rynku budowlanym to perspektywa, co do której branżowi specjaliści nie mają wątpliwości. Spodziewane jest również ożywienie związane z rządowymi planami budownictwa rodzinnego i samorządowymi inwestycjami w kontekście zbliżających się wyborów.