Lokum Deweloper S.A. - sprzedaż mieszkań po trzech kwartałach

Grupa Lokum Deweloper, lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu, przez pierwsze trzy kwartały br. odnotowała sprzedaż na poziomie 421 lokali (wobec 355 rok wcześniej). W wyniku Grupa rozpoznała w tym czasie 328 lokali wobec 161rok wcześniej.

Wyniki sprzedażowe lokali przewidzianych do oddania w 2016 są zgodne z naszymi przewidywaniami, zakończyliśmy też realizację tych inwestycji, dzięki czemu podtrzymujemy prognozy finansowe na bieżący rok 

- mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper.Prognozy te zakładają przychody na poziomie 172,1 mln zł i zysk netto 42,4 mln zł.

- Po trzech kwartałach odnotowujemy wzrost sprzedaży względem zeszłego roku o 19%, co jednakże nie jest dla nas w pełni satysfakcjonujące z uwagi na niższą sprzedaż lokali w ostatnim kwartale. Byłto efekt niewystarczająco szerokiej oferty – ze względu na opóźnienia w wydawaniu pozwoleń na budowę dla dwóch etapów cieszącego się dużym zainteresowaniem klientów osiedla Lokum Victoria.Obecnie dysponujemy już stosownymi pozwoleniami, dzięki czemu możemy sprostać wysokiemu popytowi na mieszkania w tej lokalizacji. Z myślą o rozwoju Spółki w kolejnych latach,koncentrowaliśmy uwagę na rozbudowie banku ziemi i pracach projektowych dla nowych osiedli. Przez pierwsze trzy kwartały zrealizowaliśmy pod tym względem plan zakładany na cały 2016 r. – kupiliśmy 5 działek we Wrocławiu i Krakowie o łącznej powierzchni 14,3 ha

- dodaje Prezes.

 Rozpoznane w wyniku od początku br. lokale pochodziły z osiedli Lokum di Trevi (143), Lokum da Vinci (160) oraz Lokum Viva (25).

W III kwartale 2016 r. Grupa Lokum Deweloper sprzedała 113 lokali wobec 141 w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym czasie rozpoznano w wyniku 121 lokali, w porównaniu z 60 w analogicznym okresie 2015 r.

Na koniec III kwartału w realizacji Lokum Deweloper znajdowało się 570 lokali, a w ofercie 544. Liczba rezerwacji wzrosła na koniec września do 112 lokali.