Księga wieczysta działki. Czego się z niej dowiemy?

Księga wieczysta działki to dokument, który opisuje jej stan prawny. Księgi wieczyste są jawne, każdy może więc mieć do nich dostęp. Jakie informacje zawiera księga wieczysta gruntu i kiedy warto się z nią zapoznać?

W księdze wieczystej działki znajdziemy numer działki, a także wszystkie istotne informacje dotyczące jej właściciela, ewentualnego użytkowania wieczystego ustanowionego na działce, dokładnej lokalizacji czy przeznaczenia działki. Z księgą wieczystą warto się zapoznać zawsze wtedy, kiedy chcemy kupić grunt np. jako inwestycję lub gdy planujemy zakup działki pod budowę domu. Dokładne poznanie stanu prawnego nieruchomości pomoże uniknąć niechcianych problemów w przyszłości.

 

Wbrew pozorom księga wieczysta nie jest bardzo obszerna, ani skomplikowana, każdy więc bez problemu może przeanalizować jej treść. Porady i wyjaśnienia dotyczące budowy ksiąg wieczystych oraz wpisów w niej zawartych można znaleźć na stronie Ksiegawieczysta.net.

Jakie informacje zawiera księga wieczysta działki?

Księga wieczysta działki nie różni się strukturą od księgi wieczystej np. mieszkania. Na okładce księgi wieczystej znajdziemy informacje o jej numerze, poznamy powód dla którego księga wieczysta została założona, a także dowiemy się, który wydział Sądu Rejonowego zajmuje się prowadzeniem rejestru. Rubryka „Typ księgi” wskaże na rodzaj nieruchomości lub formę prawa, dla którego księga wieczysta jest prowadzona. W przypadku działki będzie to nieruchomość gruntowa albo grunt oddany w użytkowanie wieczyste.

 

W dziale I księgi wieczystej zatytułowanym "Oznaczenie nieruchomości" znajduje się informacja o dokładnej lokalizacji nieruchomości, a także jej szczegółowy opis. W tej części księgi wieczystej znajdziemy też identyfikator działki czyli jej adres administracyjny. Składa się on z kodu województwa, kodu powiatu, kodu gminy, typu gminy, numeru obrębu ewidencyjnego w gminie, a także numeru działki w obrębie ewidencyjnym. Powierzchnię działki, dla której prowadzona jest dana księga wieczysta, odczytamy w Rubryce 1.5 "Obszar". Warto zwrócić uwagę na pole „Sposób korzystania”, które określa oznaczenie rodzaju użytku gruntowego dla działki ewidencyjnej, np. działka gruntu lub teren pod zabudowę. Dział księgi wieczystej I-Sp „Spis praw związanych z własnością” zawiera z kolei wpisy praw, które są związane z własnością nieruchomości (może to być również współwłasność lub użytkowanie wieczyste).

 

Dział II „Własność" to dane właściciela lub właścicieli działki czy użytkowników wieczystych. Gdy właścicielem działki jest osoba fizyczna, w księdze wieczystej znajdziemy jej imię i nazwisko, imiona rodziców oraz PESEL. Bardzo ważna jest także informacja ujawniająca dokument, na podstawie którego właściciel gruntu wszedł w jego posiadanie, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny.

 

Kolejny dział księgi wieczystej to prawa, roszczenia i ograniczenia ustanowione na nieruchomości. Jeśli chodzi o księgę wieczystą działki to będzie to najczęściej ustanowienie służebności np. służebność drogi koniecznej czy służebność przesyłu.

 

W ostatniej części księgi wieczystej (dział IV) znajdziemy z kolei informacje o tym, czy działka jest obciążona hipoteką - np. w wyniku umowy kredytowej i jeśli tak to, kto jest wierzycielem hipotecznym.

Jak uzyskać dostęp do księgi wieczystej działki?

Od kilku lat księgi wieczyste prowadzone są w formie elektronicznej. Oznacza to, że dużo łatwiej jest uzyskać do nich dostęp, a osobista wizyta w sądzie nie jest już konieczna. Trzeba tylko znać numer księgi wieczystej, a ten powinien nam podać właściciel nieruchomości bądź jej sprzedawca (np. w sytuacji, gdy jesteśmy zainteresowani nabyciem danego gruntu). Bezpłatny wgląd do treści księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości (po podaniu numeru KW) uzyskamy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. W przypadku braku znajomości numeru księgi wieczystej pomocne mogą się okazać komercyjne, internetowe wyszukiwarki numerów ksiąg wieczystych, które pozwalają na dotarcie do numeru KW na podstawie adresu nieruchomości lub numer działki.