Jeśli nie węglem to czym? Czy można palić śmieci? Wyjaśniamy

Ceny węgla osiągnęły astronomiczne z punktu widzenia właściciela nieruchomości ceny. Zamiast 900 zł, które płacić trzeba było mniej więcej o tej porze roku, z  portfela trzeba więc wysupłać nawet 4000 zł. Czy węgiel można zatem zastąpić, czy palenie innymi produktami jest legalne?

Kilka ton węgla, które są niezbędne, by właścicielom niektórych nieruchomości zagwarantować ogrzewanie i ciepłą wodę. To koszt nawet kilkunastu 1000 zł. Nic więc dziwnego, że wielu właścicieli domów szuka sposobów, by koszty obniżyć. Czy jednak do pieca wrzucić można Wszystko, co przyjdzie nam do głowy? Warto pamiętać, że za opalanie się szmatami i starymi meblami albo innymi odpadami grozi nam surowa kara. Wynieść może nawet 5000 zł.

 

Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego, cytowany przez Business Insider, przestrzega przed łamaniem przepisów. - O ile parlament kończy prace nad ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która pozwoli na dwa lata obniżyć wymagania, co do jakości sprzedawanych paliw, to na razie nie wprowadzono żadnych zmian w zasadach spalania odpadów - tłumaczy. 

 

Policja przypomina z kolei, że kolor dymu nie może być podstawowym wyznacznikiem szkodliwości. Biały dym np. świadczy o dużej zawartości pary wodnej. Szereg toksycznych gazów jest bezbarwnych. Skład spalin z kominka jest jeszcze gorszy od spalin węglowych. Te z kominka zawierają więcej pyłów i szkodliwych związków. Zanieczyszczenia te dostają się do domów, mieszkań. Nie pomagają szczelnie zamknięte okna.

Funkcjonariusze przypominają też, że za niewłaściwe korzystanie z pieców czy kominków może grozić mandat karny wysokości 500 zł. Kiedy sprawa trafi do Sądu- grzywna nawet do 5 tys zł.

"
"
Palenie odpadami? Wykluczone?

Ale co zalicza się do kategorii odpadów. Ekspert wyjaśnia to szczegółowo.

 

- Odpadami są zaś domowe śmieci, tworzywa sztuczne, stare meble, impregnowane meble i płyty drewnopodobne. Mogą nimi nawet być kartony w większej ilości – tłumaczy prof. Robert Suwaj z Politechniki Warszawskiej, adwokat w kancelarii Suwaj, Zachariasz Legal. Wspomniana już ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, której nowelizacja sprawi, że do sprzedaży trafi węgiel gorszej jakości, nie dotyczy domowych pieców - mówi. 

Rząd dostrzega problem

Inspektoraty Ochrony Środowiska przestrzegają przed spalaniem odpadów. "Zgodnie z zapisami art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) przekształcanie termiczne odpadów jest możliwe tylko w przystosowanej instalacji, tj. spalarni lub współspalarni odpadów. Taka instalacja posiada odpowiednie wyposażenie techniczne, system monitoringu spalin oraz urządzenia redukcji zanieczyszczeń wymagane aby spełniać wysokie narzucane przepisami standardy emisyjne określające dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń w spalinach i tym samym proces w tego rodzaju dedykowanej instalacji jest prowadzony przy minimalnym wpływie na jakość powietrza. Nieuprawnione spalanie odpadów stanowi wykroczenie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) sankcjonowane grzywną bądź aresztem" - wyjaśniają  w komunikacie.