Ile warte są wszystkie mieszkania i domy w Polsce? Kwota zjada na śniadanie wszystkie polskie spółki notowane na giełdzie

Wartość istniejących budynków mieszkalnych w Polsce jest wyższa o 0,6 bln złotych w 2020 roku w porównaniu do 2019. Wartość ta stale rośnie, ponieważ powstaje coraz więcej nowoczesnych i drogich budynków, a stare o niskiej wartości są wyburzane.

NBP cyklicznie publikuje szacowaną wartość budynków nieruchomościowych w Polsce. Łączna kwota za 2020 rok jest wyższa niż np. Produkt Krajowy Brutto. 

Coraz wyższa wycena

Opublikowany w poniedziałek "Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 2020 r." dostarcza wielu ciekawych informacji. Wśród nich można wymienić np. szacowaną wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych, która w 2020 roku wyniosła 4,9 bln zł. 

Czy to dużo? Dla porównania cała kapitalizacja spółek notowanych na GPW wynosi obecnie 1,25 biliona złotych. Czyli ponad cztery razy mniej. Według wyliczeń NBP łączna wartość mieszkań w Polsce wyniosła 4,9 bln zł i jest większa o 13,5 proc. niż w 2019 roku. 

Rośnie liczba mieszkań

Jak informowaliśmy w tym materiale, w Polsce tylko w 2020 roku przybyło 202 tys. mieszkań. Ich łączna liczba wyniosła ponad 15 mln mieszkań. Wyższa łączna wartość powierzchni mieszkalnych wynika głównie z większej powierzchni zasobu mieszkań (o ok. 2,3 proc. licząc rok do roku w dużych miastach oraz ok. 2 proc. w mniejszych ośrodkach).

Drugim powodem wzrostu wartości jest po prostu wzrost cen transakcyjnych. Nieruchomości są po prostu wyżej wyceniane, niż rok wcześniej. Wzrost wyniósł ok. 9 proc. licząc rok do roku w dużych miastach i aż o 10 proc. w mniejszych ośrodkach. 

NBP porównało wartość nieruchomości do PKB (Produktu Krajowego Brutoo) i wyniósł on ok. 224 proc. Ta sama wartość w porównaniu do majątku trwałego w gospodarce wyniosła 60 proc. To więcej niż w poprzedniej publikacji NBP nt. opublikowanej w 2019 roku. Wówczas te wartości wynosiły odpowiednio 202 proc. i 59 proc.