Historia cen styropianu. Czy warto zamówić w 2023 roku?

Styropian, czyli polistyren, to zdecydowanie najpopularniejszy materiał izolacyjny, powszechnie wykorzystywany do ocieplania elewacji, podłóg dachów czy fundamentów. Ceny styropianu, kiedyś uznawane za bardzo stabilnie, dzisiaj ulegają częstym wahaniom. Sprawdźmy, jak prezentowały się w ostatnich latach oraz jaka jest cena styropianu w 2023 roku.

Od czego zależy cena styropianu?

 

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że styropian jest bardzo różnorodny. Wyróżniamy między innymi modele grafitowe i białe, styropian ekspandowany, czy styrodur. Rodzaj materiału ma wpływ na ostateczną cenę w przeliczeniu na 1m3. Zwykle styropian grafitowy jest droższy od białego, a cena ekspandowanego jest niższa niż styroduru. Ceny odzwierciedlają poziom kluczowych parametrów dla poszczególnych typów materiału. O koszcie płyty styropianowej w głównej mierze decydują wymienione poniżej właściwości:

  • Współczynnik lambda – inaczej współczynnik przenikania ciepła. Im niższy, tym skuteczniejsza izolacja, a więc pożądane są jak najmniejsze wartości tego parametru.
  • Grubość płyty – parametr bezpośrednio powiązany ze współczynnikiem lambda. Zachowanie danej wartości współczynnika lambda przy mniejszej grubości płyty to korzyść dla użytkownika. Dlatego też im cieńszy materiał, tym wyższa jego cena, pod warunkiem, że oferuje izolację na tym samym poziomie, co grubszy odpowiednik, z którym go porównujemy.
  • Wytrzymałość na rozciąganie (TR) – ważna w zasadzie przy każdym zastosowaniu styropianu, w tym jako ocieplenie elewacji.
  • Wytrzymałość na ściskanie (CS) – parametr mający drugorzędne znaczenie w przypadku ocieplania elewacji, jednak bardzo istotny przy tworzeniu izolacji podłóg, dachów i wszędzie tam, gdzie materiał będzie poddawany naciskom.

Dynamiczny wzrost cen zapoczątkowany w 2021 roku

 

Gdyby o cenie styropianu stanowiły jedynie jego parametry, byłaby ona stabilna. Jednak w grę wchodzą również prawa ekonomii, takie jak popyt i podaż. W pierwszych miesiącach 2021 roku mieliśmy do czynienia ze wzmożonym zapotrzebowaniem na materiał izolacyjny, przy jednoczesnym spadku jego dostępności. Przełożyło się to na gwałtowny wzrost cen rynkowych styropianu. Koszt zakupu w marcu 2021 był średnio 2-krotnie wyższy niż na starcie roku. Przykładowo, cena 1m3 popularnego styropianu grafitowego Swisspor Lambda Plus Fasada 032 początkiem stycznia wynosiła ok. 150 zł, natomiast wiosną już 300 zł. Tendencja wzrostowa szybko się zatrzymała, jednak jak się miało okazać – nie na długo. Stawki utrzymywały się na równym poziomie do końca roku 2021, aby w 2022 znów zacząć dynamiczny wzrost. Wiosną 2022 roku wskazany model styropianu kosztował już ponad 500 zł za m3.

Cena styropianu w 2023 roku

 

Sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie uległa w ostatnich miesiącach pogorszeniu. Oczywiście ogółem nie jest to dobra wiadomość, jednak szukając pozytywów, z pewnością moglibyśmy wskazać na spadek cen materiałów budowlanych, w tym styropianu. Gorsza sytuacja gospodarcza oznacza mniej projektów budowlanych i wstrzymywanie się wielu osób i podmiotów komercyjnych z decyzją o ocieplaniu obiektów.

 

Już w czerwcu 2022 roku cena za m3 Swisspor Lambda Plus Fasada 032 spadła do ok. 400 zł, a pod koniec roku do 300 zł. Obecnie tj. w marcu 2023 roku oscyluje ona w granicach 250 zł, co oznacza powrót do cen z początku wiosny 2021 roku.

 

Koszt ocieplenia to nie tylko styropian

 

Choć cena materiału izolacyjnego stanowi ważny czynnik decydujący o kosztach ocieplenia, jest tylko jedną ze składowych. W grę wchodzą również materiały dodatkowe oraz robocizna.

Materiały do ocieplenia domu

 

Ostatecznie o tym, jakie dodatkowe materiały będą potrzebne do wykonania ocieplenia domu, decyduje wybrana metoda montażu płyt styropianowych. Zwykle przeprowadza się klejenie ze wzmocnieniem w postaci kołków, co wymaga zakupu tynku, gruntu, wspomnianych kołków, kleju, zaprawy klejowej oraz kilku innych produktów, takich jak:

  • siatka elewacyjna,
  • pianka niskoprężna,
  • listwy,
  • narożniki,
  • taśma,
  • folia ochronna.

 

Przeważnie zakup materiałów zleca się firmie wykonującej ocieplenie, przez co są one wliczane w koszty robocizny.

Czym jest robocizna i ile kosztuje w 2023 roku?

 

Stworzenie jakościowego ocieplenia ze styropianu wymaga fachowych umiejętności, dlatego zadanie to najlepiej zlecić fachowcom. Wyceniają oni swoją pracę w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni poddawanej izolacji termicznej. Realizatorzy projektu ocieplenia domu mają do wykonania szereg zadań, poczynając od przygotowania podłoża, infrastruktury umożliwiającej pracę na wysokości i zabezpieczenia. Następnie przygotowują płyty styropianowe, przeprowadzają ich montaż wraz z uzupełnianiem ubytków i osadzeniem narożników. Później pozostają jeszcze do wykonania prace wykończeniowe, w tym nałożenie zaprawy i zatopienie w niej siatki. W ramach zlecenia ocieplenia domu można liczyć również na realizację zabiegu gruntowania, tynkowania, a na końcu malowania elewacji. Ostatni etap stanowią prace porządkowe.

 

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze wzrostem kosztów robocizny, co wynikało między innymi z wprowadzenia w Polsce wielu programów wsparcia termomodernizacji. Dzięki pomocy finansowej zleceniodawcy w mniejszym stopniu odczuwali koszty inwestycji, decydując się na nie, nawet pomimo wyższych stawek za robociznę. Obecnie ze względu na słabnący popyt, podobnie jak w przypadku styropianu, ceny robocizny nieco spadły. Przewiduje się, że w najbliższym czasie mogą osiągnąć jeszcze niższe wartości. Obecnie w zależności od regionu średni koszt samej tylko robocizny waha się w przedziale od 65 do 126 zł za m2. Natomiast sumaryczny koszt ocieplenia 1 m2 domu, uwzględniający robociznę zakup wszystkich materiałów wraz ze styropianem, to od 242 do 314 zł.

 

Stabilność cen styropianu to już przeszłość. Obecnie mamy do czynienia z dosyć sporymi wahaniami kosztów. Niemniej aktualnie ceny są wyraźnie niższe niż jeszcze choćby rok temu. Wiele wskazuje też, że zarówno w kwestii cen styropianu, jak i innych materiałów oraz robocizny, śmiało można zachować umiarkowany optymizm na temat zmian w najbliższej przyszłości.