Elektroniczna księga wieczysta - co można znaleźć w danych ksiąg wieczystych

Dawniej, zakup mieszkania wiązał się ze żmudną wyprawą do Sądu Rejonowego, który prowadzi ewidencję gruntów i tam w obecności pracowników można się było zapoznać z interesującym nas elementem wpisu. Od kilku lat działa Księgi Wieczyste Online. Co warto o niej wiedzieć.

Dane ministerstwa sprawiedliwości

Księgi Wieczyste to rejestr publiczny, który przedstawia stan faktyczny nieruchomości. W Księgach Wieczystych można sprawdzić komu oraz jakie prawa przysługują do danego lokalu. Jest to dokument ostateczny i publicznie jawny, który należy sprawdzić w pierwszej kolejności podczas planowanego zakupu mieszkania.

 

Dane są przechowywane w Sądach Rejonowych w zależności od regionu. Do niedawna, chcąc sprawdzić dane zawarte w KW, trzeba było odwiedzić każdorazowo sąd w tym celu. Teraz są dostępne elektroniczne księgi wieczyste, na działaniem systemu pieczę sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości. To właśnie tam trzeba szukać potwierdzenia danych sprzedającego. Tylko w ten sposób będziemy w stanie sprawdzić autentyczność prawa sprzedawcy do zakupu mieszkania.

Działy ksiąg wieczystych

W dziale I znajdziemy informacje o mieszkaniu. Oprócz adresu jest tam również dokładny metraż i liczba pomieszczeń. Pozwoli nam to na zweryfikowanie tego, czy właściciel nie wprowadził nas w błąd, mówiąc o wielkości mieszkania. W dziale II natomiast znajdziemy informację o tym, kto jest właścicielem nieruchomości. W dziale III mieszczą się informacje o ograniczonych prawach rzeczowych i ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością, a należą do nich między innymi służebności i zastawy. Ta część księgi wieczystej powinna być pusta, a jeśli znajdują się tam jakieś wpisy, musimy poprosić o ich wyjaśnienie.

 

Jeżeli mieszkanie obciążone jest kredytem hipotecznym, dowiemy się o tym z działu IV. Tu znajdziemy informacje o tym, jakie są to hipoteki (kaucyjna czy zwykła), z dokładnym określeniem wysokości, waluty, nazwą banku, który udzielił kredytu oraz terminu spłaty. Wpisana hipoteka nie jest niczym niebezpiecznym, ponieważ po spłacie kredytu przez zbywcę zostanie wykreślona z księgi wieczyste.

Jak wyciągnąć dane z ksiąg wieczystych

Aby uzyskać odpis z Ksiąg Wieczystych w wersji elektronicznej (plik PDF, gotowy do druku) wystarczy posiadać numer KW. Posiadanie odpowiedniego numeru ma zapobiegać dostępowi do informacji osobom niepowołanym. Po wyświetleniu się interesującego nas dokumentu, wystarczy kliknąć przycisk składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg wieczystych oraz przepisać numer z obrazka. Wybierać możemy spośród trzech różnych rodzajów odpisów:

 

  • odpis zwykły - widnieją w nim jedynie aktualne informacje dotyczące nieruchomości
  • odpis zupełny - gdzie, poza aktualnymi danymi są zawarte również informacje archiwalne dotyczące danej Księgi Wieczystej.
  • wyciąg z Księgi Wieczystej zawierający więcej niż jeden rozdział.
Ile kosztuje pobranie danych z ksiąg wieczystych?

Tak samo jak w przypadku osobistego odbioru odpisu, również i w wersji online należy uiścić stosowną opłatę. Należności można wykonać za pomocą przelewu, karty bądź konta bankowego.

  • Za odpis zwykły z ksiąg wieczystych jest pobierana kwota 20 złotych,
  • za odpis zupełny z ksiąg wieczystych jest pobierana kwota 50 złotych,
  • natomiast za wyciąg z Księgi Wieczystej nalicza się kwotę 5 złotych od każdego rozdziału.

Warto przy tym pamiętać, że ze względu zasadę powszechnej jawności ksiąg wieczystych nie można się zasłaniać nieznajomością treści ksiąg w celu ochrony przed np. roszczeniami osób, których prawa były uwidocznione w księdze wieczystej.

 

Zdjęcie główne: Adolfo Félix on Unsplash