działka

  • Kataster nieruchomości. O jakie zmiany można wnioskować?

    Kataster nieruchomości. O jakie zmiany można wnioskować?

    Właściciel nieruchomości może zażądać od organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków jedynie wprowadzenia udokumentowanych nowopowstałych zmian. Nie może natomiast wnosić o weryfikację danych już istniejących w ewidencji gruntów i budynków, nawet jeśli są to dane wynikające z dokumentów archiwalnych, np. żądać przywrócenia w ewidencji granicy działki według stanu uwidocznionego we wcześniejszej dokumentacji geodezyjnej. Takich zmian dokonuje organ (starosta) jedynie w postępowaniu wszczętym z urzędu. Takie stanowisko potwierdza w wyroku z 23 stycznia 2014 r. WSA w Białymstoku (sygn. akt II SA/Bk 812/13).

  • Najlepszy kredyt na budowę domu

    Kredyt hipoteczny na budowę domu systemem gospodarczym, to prawie ten sam kredyt, co na zakup mieszkania. Jednak to ?prawie? w przypadku tego rodzaju kredytu jest bardzo istotne. Dom Kredytowy Notus podpowiada, na co zwrócić uwagę, wybierając najlepszy kredyt na dom.