lokal

  • Czynsze lekko w górę

    Od 1 do 3 proc. wzrosły w drugim kwartale ceny wynajmu mieszkań w dużych aglomeracjach - podaje Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem ?Mieszkanicznik?.

  • Wykup mieszkania komunalnego z bonifikatą

    Kiedy jednostka samorządu terytorialnego zbywa nieruchomość osobom fizycznym i prawnym, pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.