kredyt mieszkaniowy

  • Na kredytowe kłopoty - państwo
  • Kredyt w MDM do 35 roku życia

    Kredyt w MDM do 35 roku życia

    Przepisy dotyczące programu Mieszkanie dla Młodych generują wiele dodatkowych pytań przede wszystkim o to, kto może być jego beneficjentem. Chodzi o sytuacje kiedy osoba ubiegająca się o mieszkanie jest już np. współwłaścicielem innej nieruchomości. Jeśli jest to współwłasność łączna małżonków, wtedy kredyt w MDM nie przysługuje.