kredyt hipoteczny

  • Scoring - tajna, samobójcza broń banków

    Dość częsta jest opinia, że w kwestii kredytów hipotecznych banki są nieprzewidywalne. Co to oznacza w praktyce? Otóż nawet stosunkowo prosta sprawa, kiedy to potencjalny kredytobiorca spełnia wszystkie warunki i nie ma też zastrzeżeń do nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, może zakończyć się odmową.