1. Działki
  2. działki inwestycyjne na sprzedaż
  3. warmińsko-mazurskie
  4. elbląski

Działka Elbląg, Akacjowa Działka inwestycyjna na sprzedaż, 224512,00 m2

13 400 000
Cena

13 400 000 zł

Powierzchnia

224512,00 m2

Informacje podstawowe

Zobacz na mapie

Elbląg, Akacjowa
Zamknij

Opis

Syndyk Masy Upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na łączne zbycie zespołu aktywów wchodzących w skład masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości w postaci: praw Upadłego do nieruchomości położonych w Elblągu, dla których Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste o nr EL1E/000pokaż telefon, EL1E/000pokaż telefon, EL1E/000pokaż telefon oraz praw Upadłego do Egzemplarzy: projektów budowlanych, raportów, badań, sprawozdań, dokumentacji oraz umów związanych z przedsięwzięciem polegającym na budowie Centrum Handlowo-Usługowego przy ul. Akacjowej w Elblągu. Cena wywoławcza wynosi 13.400.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT według stawki 23%, w przypadku jego wystąpienia). Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 maja 2018 r., w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta powinna zawierać dowód wpłaty wadium w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) na rachunek masy upadłości o nr 63 1750 00pokaż telefon, prowadzony w Raiffeisen Bank Polska S.A. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 22 maja 2018 r. o godz. 10.00, w sali nr 120, adres: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Operat szacunkowy wartości nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do wglądu w biurze Syndyka – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel.: 22 7pokaż telefon, e-mail: oraz w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, w aktach postępowania upadłościowego Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt. X GUp 243/16. Egzemplarze: projektów budowlanych, raportów, badań, sprawozdań, dokumentacji i umów, o których mowa powyższej dostępne do wglądu w biurze Syndyka pod wskazanym powyżej adresem. Wycena nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne również na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com. Zapraszam do udziału w przetargu Tycjan Saltarski – Syndyk

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Skontaktuj się
Informujemy, że administratorem podanych... (rozwiń)

Twoja wiadomość została wysłana do ogłoszeniodawcy

Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie za chwilę.

Średnie ceny w tej lokalizacji

  • Cena za m2
  • Cena całkowita
W tej samej miejscowości Pokaż
Ta działka 13 400 000 zł