To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.
Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji:
opolskie, Kędzierzyn-Koźle

Lokal użytkowy na sprzedaż Kędzierzyn-Koźle, 24 Kwietnia
3099,30 m2
1 342 800 PLN , 433 zł/m2


Podstawowe informacje

  • lokal użytkowy:na sprzedaż
  • Powierzchnia całkowita:3099,30 m2
  • lokalizacja:
    województwo: opolskie powiat: Kędzierzyńsko-Kozielski gmina: Kędzierzyn-Koźle miejscowość: Kędzierzyn-Koźle ulica: 24 Kwietnia

    Opis

    SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu informuje o przetargu organizowanym na łamach Gazety Wyborczej w dniu 16.10.2017r. (wydanie ogólnopolskie) na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 24 Kwietnia 4, na którą składają się: prawo własności gruntu jako działki nr: 2255/7 o pow.: 0.0558ha zabudowanego budynkiem socjalno-biurowym o pow. użytkowej: 445,40m2 (KW nr: OP1K/00037741/5) prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego jako działek: nr 2255/10 o pow. 0.0205ha, nr 2255/11 o pow. 0.0104ha oraz nr 2255/12 o pow. 0.7716ha (KW nr: OP1K/00031877/5) prawo własności następujących budowli położonych na działkach nr: 2255/10, 2255/11 oraz 2255/12: - budynek warsztatowo-magazynowy o pow. użytkowej: 580,00m2 - budynek administracyjno-warsztatowy o pow. użytkowej: 870,00m2 - budynek magazynowo-warsztatowy o pow. użytkowej: 386,60m2 - budynek stolarni z magazynem o pow. użytkowej: 402,00m2 - wiata magazynowa o pow. użytkowej: 160,90m2 - wiata stalowa magazynowa o pow. użytkowej: 211,80m2 - budynek stacji paliw o pow. użytkowej: 42,60m2 za cenę nie niższą niż: 1.342.800,00zł. netto plus należny podatek VAT 1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operat szacunkowy nieruchomości i Regulamin Sprzedaży) oraz pod nr telefonu: 602 154 063, 694 862 927 lub za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl 2. Warunkiem rozpoznania oferty jest wpłata wadium w kwocie 134.000,00 zł. na konto masy upadłości nr rachunku: 60 1500 1894 1218 9003 2558 0000 w terminie 20 dni od daty ukazania się ogłoszenia o sprzedaży oraz załączenie do oferty potwierdzenia wpłaty wadium, które podlega zwrotowi w ciągu 3 dni w przypadku gdy oferta nie została wybrana. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta. 3. Oferty pisemne należy składać w terminie 20 dni od daty ukazania się ogłoszenia o sprzedaży w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A., 44 – 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją ”Oferta na sprzedaż nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 24 Kwietnia 4.” Wymogi formalne oferty zostały ściśle określone w Regulaminie Sprzedaży. 4. Wybór oferty nastąpi w terminie do 7 dni od upływu terminu do składnia ofert. 5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie trzech miesięcy od daty Postanowienia Sędziego Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 6. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny. Ponadto syndyk masy upadłości informuje, iż dodatkowo prowadzi wyprzedaż mebli i urządzeń biurowych. Kontakt: PRDiM S.A. w upadłości likwidacyjnej tel: 602 154 063 kancelariasyndyka1@interia.pl