budynki

  • Po zakończeniu amortyzacji ulepszenie budynku nie pozwala na zmianę stawki

    Po zakończeniu amortyzacji ulepszenie budynku nie pozwala na zmianę stawki

    Zasady amortyzacji, między innymi budynków, zezwalają podatnikom na wybór metody amortyzacji, ale w określonych przepisami ramach. Rozpoczęcie amortyzacji budynku według stawki amortyzacyjnej ustalonej indywidualnie powoduje, że stawka ta nie może ulec zmianie. Stawka indywidualna stanowi integralną część metody amortyzacji, która nie może ulec zmianie ani w trakcie amortyzacji (także w przypadku ulepszenia środka trwałego) ani też po jej zakończeniu. Po ulepszeniu środka trwałego podatnik ma prawo jedynie do kontynuowania amortyzacji według dotychczasowej metody, a nie rozpoczynania jej od nowa. Do takiej konkluzji doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 lipca 2015 r. (II FSK 1392/13).