opłaty

  • Czy dostawa tzw. mediów przy najmie stanowi część kompleksowej usługi?

    Czy dostawa tzw. mediów przy najmie stanowi część kompleksowej usługi?

    Przy wynajmie lokali komercyjnych często należy rozstrzygnąć problem dotyczący opodatkowania czynszu i opłata z tytułu dostaw mediów. Najemca może co do zasady ponosić odrębnie i niezależnie od czynszu koszty mediów oraz zużytej energii, gdyż sposób rozwiązania tej kwestii i ponoszenia tych kosztów należy do swobody kontraktowania.