opłata adiacencka

  • Co to jest opłata adiacencka i kiedy trzeba ją zapłacić?

    Co to jest opłata adiacencka i kiedy trzeba ją zapłacić?

    Opłata adiacencka to termin, który dotyczy właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości. Naliczana jest przez gminę, a sankcje wynikające z braku zapłaty są spore. Brak opłaty skutkować będzie egzekucją administracyjną, czyli np. zajęciem wynagrodzenia wpłacanego nam przez pracodawcę. Co to jest opłata adiacencka i w jaki sposób jest naliczana?