Budimex wybuduje węzeł autostradowy w Strykowie

Spółka podpisała w piątek z łódzkim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad umowę w tej sprawie. Wartość kontraktu wynosi 251,2 mln złotych netto

Węzeł połączy dwie autostrady - A1 i A2 - i umożliwi bezkolizyjny zjazd z tych autostrad we wszystkich kierunkach. Kontrakt obejmuje też budowę pięciokilometrowego odcinka autostrady A1 oraz dwukilometrowego odcinka autostrady A2. W ramach inwestycji powstanie 10 wiaduktów drogowych, 8 łącznic oraz 23 przepusty pod autostradą, łącznicami węzła, drogami dojazdowymi i zjazdami. Łączna długość dróg dojazdowych i łącznic wyniesie ok. 18 km. Do obowiązków wykonawcy należy także wykonanie oświetlenia węzła, budowa systemu łączności autostradowej oraz garażu dla komisariatu policji autostradowej w Obwodzie Utrzymania Autostrady Stryków II.

Prace potrwają do końca listopada 2011 r.

Obecny portfel zamówień grupy Budimex SA ma wartość ponad 7,5 mld zł. co ma zapewnić możliwość przekroczenia ubiegłorocznej produkcji - poinformował Krzysztof Kozioł, rzecznik spółki. Portfel uwzględnia też podpisaną w piątek umowę na budowę części autostrady A1.