Piorunochrony - czy chronią sprzęt w domu oraz nasze zdrowie i życie?

O tym czy instalacje odgromowe chronią sprzęt w domu, nas samych oraz czy są wymogiem w polskim budownictwie - z Michałem Marynowiczem - elektrykiem i Michałem Janoszek - właścicielem firmy ALPIN-zone rozmawia Jolanta Nowak.

Za nami burzowe lato. Jesień podobno też ma być deszczowa. Czy w domu lub bloku z piorunochronem można czuć się bezpiecznie?

Michał Murynowicz: Tak, pod warunkiem jednak, że instalacja odgromowa, czyli uziom, została wykonana prawidłowo.

Michał Janoszek: Właściwie wykonana instalacja składa się z elementów niewidocznych dla klienta, takich jak: sondy, otoki, zabezpieczenia wszystkich wystających elementów na powierzchni dachowej oraz prawidłowego odprowadzenia ich do ziemi. Jeśli któryś z tych elementów nie będzie wykonany należycie, instalacja po prostu nie zadziała.

Zakładamy, że cała instalacja jest doskonała. Jak działa piorunochron?

MM: Piorunochron jest rodzajem klatki, która odbiera wyładowania elektryczne na siebie i odprowadza je do ziemi. Ten proces dzieje się na "trasie", którą zaplanował elektryk.

MJ: Tym sposobem chroni od zniszczenia instalację wewnętrzną oraz wszystkie podłączone do niej sprzęty: RTV, komputery czy AGD.

Czy są budynki, w których piorunochron nie jest potrzebny?

MM: Tak, takim przykładem są chociażby budynki znajdujące się pod liniami wysokiego napięcia.

Dlaczego?

MJ: Linia wysokiego napięcia, jako wyższa "przekazuje" ochronę odgromową budynkom znajdującym się poniżej. Nie ma więc sensu dublowania instalacji.

Prawo chyba daje swobodę w decydowaniu o tym czy zakładamy instalacje czy też nie

MM: W latach 60 i 70 XX wieku instalacje odgromowe były wymogiem budowlanym . Wykonywano wówczas wolnostojące wysokie maszty , które zależnie od regionu nazywano odgromiarzami, odgramiaczami czy wreszcie piorunochronami.

Instalacje ustawiano na podwórkach domostw . Dopiero w późniejszym okresie (druga połowa lat 70 całe 80 i połowa 90 ) zaczęto odstępować od stosowania instalacji odgromowej na małych obiektach np. prywatnych domach.

To źle?

MM: W dzisiejszych czasach w mieszkaniu, domu przeciętnego Polaka ilość urządzeń elektrycznych ciągle wzrasta, a te znacznie zwiększają ryzyko np. zwarć elektycznych.

Kto dziś decyduje się na instalowanie "odgramiaczy"?

MM: Wykonuje się ją na blokach, halach, obiektach użyteczności publicznej. Niestety zdarza się, iż na modernizowanych budynkach zarządzanych przez wspólnoty instalacja jest zdejmowana, co nie jest zgodne z prawem. Bywa, że po renowacji instalacja jest wykonywana wadliwie lub nie dokonuje się po jej wykonaniu pomiarów okresowych.

W jakim budynku zabezpieczeń nie może zabraknąć?

MJ: Szczególnie istotne są obiekty administracji publicznej np. szpitale, szkoły, urzędy, banki, firmy farmaceutyczne, obiekty o zagrożeniu wybuchowym np. stacje benzynowe, a co najważniejsze stwarzających zagrożenie przebywającym tam osobą.

Ile kosztuje założenie piorunochronu?

MM: Nie można jednoznacznie określić ceny montażu instalacji odgromowej ze względu na dużą ilość czynników mających wpływ na jej prawidłowe wykonanie. Zaliczyć do nich można: wielkość obiektu chronionego, różną przewodność gruntów (np. dla piachów 500 - 800 om/m przy wymagalnej rezystancji do 10 om/m), skomplikowania projektu budynków (połacie dachowe, elewacje, stan zaawansowania budynku będącego w/po budowie), zagospodarowanie terenu.

MJ: Przykładowy koszt wykonania powyższej usługi w zależności od szeregu różnorodnych czynników wraz ze stworzeniem dokumentacji z przeprowadzonych prac, dokonując pomiarów przez certyfikowane urządzenia pomiarowe pracując na materiałach z obowiązującymi standardami i normami mieści się w przedziale od 15 tys. zł do 25 tys. zł.

A jak długo trwa montaż?

MM: Przeciętny czas na zamontowanie instalacji odgromowej dla budynku mieszkalnego o powierzchni ok. 300 m kw skośnych dachach, rezystancji na poziomie wyjściowym ok. 450 om/m wynosi od 4 do 6 dni plus dzień na pomiary i przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

MJ: Zależy przede wszystkim od wielkości obiektu, trudności w poruszaniu się po nim (dachy płaskie, skośne, elewacje szklane, drewniane), skomplikowania ilości elementów występujących na dachu, które muszą się znaleźć w polu ochrony takich jak anteny, klimatyzatory, kominy, pomosty.

Jest tyle firm na rynku, jak wybrać firmę która poprawnie zainstaluje nam piorunochron?

MJ: Przede wszystkim zwróćmy uwagę czy wybrana przez nas firma ma komplet dokumentów uprawniających ją do wykonywania takich prac. Czy ludzie poruszający się po dachach są certyfikowanymi Technikami Dostępu Linowego, elektrycy mają uprawnienia do wykonywania odgromówki, posiadają mierniki z deklaracją zgodności i świadectwem wzorcowania, czy firma posiada doświadczenie w wykonywaniu podobnych robót. Nie bójmy się pytać czy i dla kogo firma składająca ofertę wykonywała wcześniej podobne usługi tak, abyśmy mogli sprawdzić jej wierzytelność, bo w konsekwencji to ona odpowiadać będzie za nasze przyszłe bezpieczeństwo.

Polacy przeliczają każdy grosz przy budowie, jak ich przekonać, że watro wydać te kilkadziesiąt tysięcy na piorunochron?

MJ: komuś spali się drogi dekoder HD ze względu na brak np. ochronnika przepięć sam będzie szukał pomocy. Nikogo tu nie trzeba specjalnie przekonywać jeśli chce się spać spokojnie trzeba wręcz zadbać o poprawnie wykonaną instalację odgromową. Poza tym brak instalacji odgromowej może wpłynąć na decyzje o wysokości ubezpieczenia i późniejsze dochodzenie odszkodowania.

Czy skąpy dwa razy traci?

MM: Zdecydowanie tak

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.