W 2021 roku podatek od nieruchomości urośnie dwa razy bardziej niż w 2020

Podatek od nieruchomości dotyczy każdego właściciela nieruchomości. W bieżącym roku podwyżka wyniosła maksymalnie 1,8 proc., ale w 2021 roku trzeba się liczyć ze wzrostem opłaty o 3,9 proc. Wszystkiemu winna rosnąca szybko inflacja w pierwszym półroczu 2020.

Kwestie podatku reguluje Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 roku. Jest to podatek lokalny, pobierany przez samorząd gminny. Przedmiotem opodatkowania są grunty, budynki oraz lokale przeznaczone pod działalność gospodarczą.

Zobacz wideo "Gwałtownego spadku cen się nie spodziewam". Bartosz Turek o rynku nieruchomości w dobie koronawirusa

Podatek wzrośnie dwa razy więcej niż w tym roku

Kto określa wysokość podatku od nieruchomości? Wysokość stawki ustalają rady poszczególnych gmin w drodze uchwały. Ale by zapobiec zbyt wysokim podwyżkom lokalnym, ustawa definiuje, że co roku Minister Finansów publikuje obwieszczenie, w którym określa się maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na przyszły rok. Maksymalna stawka jest podwyższana o współczynnik rosnącej inflacji, odnotowany w pierwszym półroczu poprzedniego roku.

Znalazłem mieszkanie, znalazłem dom. Znalazłem serwis, na którym są. 

W bieżącym roku ceny podatku wzrosły o 1,8 procent, ponieważ w okresie pierwszego półrocza 2019 roku inflacja wyniosła właśnie tę wartość. Ustalone przez Ministra Finansów stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na rok 2021 opublikowano 30 lipca 2020 r. w Monitorze Polskim. Inflacja w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 3,9 procent, co oznacza, że o tyle maksymalnie może wzrosnąć podatek od nieruchomości w 2021 roku. To wzrost większy o ponad 100 procent niż rok temu. 

Co zrobią gminy

Oczywiście, ostateczną wartość podatku określają władze lokalne. Gminy mają prawo ustalić swoje własne stawki, które mogą być niższe niż proponowane w obwieszczeniu Ministra Finansów. 

Ale sądząc po zachowaniu w roku bieżącym, większość z nich podniesie ceny o maksymalną wartość. Spośród analizowanych na początku roku miast większość użyła maksymalnych stawek dopuszczonych przez Ministra Finansów.

Z maksymalnej podwyżki zrezygnowały jedynie Wrocław, Toruń, Katowice i Rzeszów. Pozostałe duże miasta, takie jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań, Łódź, Bydgoszcz ustaliły wartość podatku na maksymalnym dopuszczalnym przez ustawę poziomie. Prawdopodobnie podobnie będzie w przyszłym roku. 

Ile realnie wyniesie podwyżka. Oto wartości, z jakimi należy się liczyć: 

  • podatek od budynków mieszkalnych0,85 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej
  • podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
  • podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m kw. powierzchni,
  • podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m kw. powierzchni.
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.