Jakich biur szukają najemcy?

Zwiększająca się mobilność pracowników (czasami wymuszana przez pracodawców) odbija się na trendach w urządzaniu biur: coraz częściej stosowany jest układem tzw. innovative office - pracownik siada tam, gdzie akurat jest wolne miejsce.
Na warszawskim rynku rośnie konkurencja wśród deweloperów biur. Tylko dziesięć największych obecnie budowanych w stolicy biurowców dostarczy aż 400 tys. m kw. biur, czyli jedną dziesiątą łącznej powierzchni zasobów biurowych Warszawy!

Zwiększona dostępność powierzchni biurowej będzie czynnikiem niezwykle korzystnym dla najemców, którzy będą mieli większy wybór przy poszukiwaniu swoich siedzib oraz mocniejszą kartę przetargową w negocjacjach z deweloperami. A popyt na biura powinien zdaniem analityków z firmy CBRE pozostać na wysokim poziomie. Powołują się oni na badania, z których wynika, że mimo spowolnienia tempa wzrostu PKB w Polsce 42 proc. ankietowanych firm zamierza zwiększyć zatrudnienie, a tyle samo chce utrzymać je na obecnym poziomie.

Jakie biura są najbardziej poszukiwane? - Do kluczowych elementów standardu obiektu biurowego z punktu widzenia użytkowników należą duża powierzchnia piętra, doświetlenie przestrzeni oraz elastyczność aranżacji powierzchni. To właśnie te elementy będą stawiane przez najemców na pierwszym planie w rozmowach z deweloperami - ocenia Konrad Heidinger, konsultant w dziale doradztwa i badań rynku w CBRE.

Ewolucji ulega także aranżacja powierzchni biurowej. Coraz większe znaczenie technologii bezprzewodowych, zwiększająca się mobilność pracowników oraz rosnąca zadaniowość pracy biurowej powodują, że na rozwiniętych rynkach biurowych coraz częściej układ open space zastępowany jest układem typu innovative office, w którym najbardziej mobilni pracownicy nie mają przypisanego stałego stanowiska pracy, a przychodząc do biura, rezerwują jedno z wolnych miejsc. Zaoszczędzona w ten sposób przestrzeń wykorzystywana jest na tworzenie dodatkowych pomieszczeń, takich jak wewnętrzne pokoje spotkań, dodatkowe przestrzenie socjalne, niewielkie pokoje do pracy wymagającej skupienia, dodatkowe pokoje konferencyjne czy kuchnie o ponadstandardowej wielkości. W dłuższej perspektywie czasowej idea nowoczesnego układu biura może stać się dominującym trendem także w Polsce. Obecnie jednak w 34 proc. biur nadal przeważa układ gabinetowy, a w 61 proc. aranżacja typu open space.

W ostatnich latach zauważalnym trendem w budownictwie biurowym są projekty powstające według standardów zrównoważonego budownictwa. Jednak mimo że ilość certyfikowanej powierzchni biurowej w budowie wyraźnie rośnie, najemcy nie są gotowi płacić za nią więcej, jeżeli nie przekłada się to na wymierne korzyści, co w praktyce oznacza niższe opłaty eksploatacyjne. W najbliższej przyszłości ze względu na niepewność co do koniunktury gospodarczej kwestie finansowe będą mieć zasadniczy wpływ na decyzje najemców dotyczące lokalizacji siedziby firmy. Najemcy przywiązują szczególną wagę do stawek czynszu oraz kosztów eksploatacji powierzchni biurowej. Przy wyborze siedziby istotne jest również położenie budynku. Preferowane są lokalizacje z dostępem do komunikacji miejskiej, bezpłatnych miejsc parkingowych i usług towarzyszących oraz z dobrą infrastrukturą drogową.

- By sprostać najnowszym tendencjom, deweloperzy będą zmuszeni do ponownego przemyślenia formatu obiektów biurowych dostarczanych na rynek. Jednocześnie najemcy będą musieli przeprowadzić szczegółowe analizy dotyczące metod pracy zatrudnionych oraz ich wpływu na specyfikę wynajmowanej powierzchni biurowej - dodaje Konrad Heidinger.

Chcesz wynająć biuro w Warszawie? Sprawdź oferty na Domiporta.pl