Nagroda dla młodych

Rozpoczęła się XII edycja konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego organizowanego przez Fundację dla Polski
Do dnia 31 lipca 2010 roku młodzi architekci i inżynierowie budowlani ze stopniem magistra mogą zgłaszać projekty z dziedziny budownictwa społeczno-publicznego, renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne, a także rewaloryzacji blokowisk. Główna nagroda, 10 tys. zł fundatorzy przeznaczają na rozwój zawodowy i intelektualny laureata.

Dodatkowo w ramach XII edycji konkursu zostanie przyznana równorzędna nagroda w wysokości 10 tys. zł za projekt poświęcony rewitalizacji budynków mieszkalnych pochodzących z wczesnych lat powojennych (np. budynki wielkopłytowe) i użyteczności publicznej (np. szkoły "tysiąclatki"). Podstawowym kryterium oceny jury w tej kategorii będzie ocena możliwości zastosowania rozwiązań proponowanych przez autora projektu.

Regulamin konkursu i wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tegorocznej edycji można uzyskać na stronie internetowej Fundacji dla Polski, pod numerem telefonu biura fundacji 22 542 58 80 lub mailowo: fundusz.baczko@fdp.org.pl.