Prawo budowlane

 • Zgłoszenie nabycia nieruchomości

  Osoby fizyczne, które nabędą nieruchomość, np. działkę, dom lub odrębny lokal muszą ten fakt zgłosić organom podatkowym. W tym wypadku wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) właściwemu ze względu na miejsce położenia nabytej nieruchomości.

 • Dlaczego mieszkania trafiają na licytacje komornicze?
 • Jak mierzyć powierzchnię lokalu?

  Metr jako podstawowa jednostka długości, a metr powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego, to często dwa odmienne pojęcia, pod którymi mogą kryć się różne wartości.

 • Prawa najemcy lokalu

  Prawa najemcy lokalu

  "W mieszkaniu, które wynajmuję jest wilgoć i nie ma ciepłej wody (tylko bojlery na prąd). Właściciel nie chce rozpalać w piecu, kiedy temperatura wynosi tylko 15 stopni, mimo, że w lokalu jest zrobione centralne ogrzewanie (na eko groszek). Właściciel tłumaczy, że w mieszkaniu jest wystarczająco ciepło. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Jakie prawa przysługują mi z tytułu wynajmu lokalu?"

 • Wykup mieszkania komunalnego z bonifikatą

  Kiedy jednostka samorządu terytorialnego zbywa nieruchomość osobom fizycznym i prawnym, pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

 • Wypowiedzenie umowy najmu

  Wypowiedzenie umowy najmu

  ?Córka podpisała umowę wynajmu mieszkania (jako najemca) w dniu 07.08.2012r. na okres 1 roku tj. do 01.08.2013r bez okresu wypowiedzenia. Za m-ce sierpień i wrzesień zapłaciła 50% czynszu za przytrzymanie mieszkania, nie mieszkając w lokalu. Miesiąc po podpisaniu umowy dowiedziała się, że nie została przyjęta na studia i w związku z tym jest zmuszona zrezygnować z wynajmu w/w mieszkania. Jak powinna rozwiązać tę sprawę, aby uniknąć jakichkolwiek utrudnień ze strony wynajmującego?"

 • Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

  Chcąc kupić lub sprzedać działkę, dom czy mieszkanie, musimy się przygotować na to, iż prawdopodobnie zaistnieje potrzeba zawarcia nieco wcześniej umowy przedwstępnej z przyszłym kontrahentem. Większość transakcji na rynku nieruchomości jest bowiem finansowana w całości lub w części z kredytów hipotecznych, a te nie są udzielane od ręki. W przeciwieństwie jednak do definitywnej sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna nie wymaga dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego.