Co się dzieje, gdy ubyło nieruchomości w portfelu dewelopera - wynik Warimpexu

Zmniejszone zasoby nieruchomości na skutek sprzedaży niektórych inwestycji oraz związane z tym niższe wyniki i straty wynikające z różnic kursowych dają w efekcie wynik finansowy niższy o 3 miliony euro.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG musiała się zmierzyć z mniejszymi dochodami w pierwszym kwartale obecnego roku. Czas ten ma przeznaczyć na budowę i rozwój obecnego portfela nieruchomości. 

Skutek sprzedaży

Mniejszy zysk w pierwszym kwartale wynika z udanej transakcji sprzedaży udziałów w ośmiu hotelach dokonanych w ubiegłym roku.  Konsekwencją tej transakcji był niewielki spadek wyników z działalności operacyjnej w I kwartale 2018 roku, co w połączeniu ze stratami wynikającymi z różnic kursowych dało ujemny wynik.

Osiągniemy wyznaczone cele działając zgodnie z naszą strategią - poprzez finalizację bieżących projektów deweloperskich oraz rozpoczęcie nowych, a także dzięki zakupowi aktywów z potencjałem na przyszłość, generujących przepływy pieniężne.

-  wyjaśnia Prezes Warimpeksu Franz Jurkowitsch. 

Pierwszy kwartał 2018

Konsekwencją sprzedaży wspomnianych udziałów, wynik firmy w pierwszym kwartale zamknął się w zaledwie 2,4 miliona euro. To spadek o niemal 75 procent w stosunku do zeszłego roku. 

Natomiast dzięki ukończeniu inwestycji Bykovskaya na terenie AIRPORTCITY St.
Petersburg nastąpił wzrost dochodów z 2,5 miliona do 3,8 miliona euro.  Łącznie przychody Grupy ze sprzedaży spadły z 12,4 mln EUR do 6,7 mln EUR. 

Pomysły na przyszłość

W obszarze projektów deweloperskich prace budowlane przy obiekcie Ogrodowa Office w Łodzi, podobnie jak przy Mogilska Office w Krakowie, przebiegają zgodnie z planem. Dla obu tych biurowców zostały już podpisane umowy najmu na część powierzchni. Od ukończenia pod koniec II kwartału, Ogrodowa Office zacznie generować pierwsze przepływy pieniężne.

Hotel InterContinental w WarszawieHotel InterContinental w Warszawie warimpex / materiały prasowe

Także w Krakowie Warimpex planuje budowę biurowca o powierzchni ok. 21 000 m² na działce deweloperskiej położonej obok hotelu Chopin. W Białymstoku Warimpex jest w posiadaniu działki budowlanej, powiększonej o dokupione w ubiegłym roku sąsiadujące parcele. Mają tu powstać cztery nieruchomości biurowe w kilku fazach inwestycyjnych.

W bieżącym roku obrotowym oczekujemy wyraźnego spadku kosztów z tytułu odsetek, w związku z przedterminowym wykupem obligacji i brakiem kredytów projektowych. W połączeniu z realizowanymi obecnie projektami i sprzyjającymi uwarunkowaniami w obszarze inwestycji nieruchomościowych, nastraja nas to bardzo optymistycznie na dalszą część roku

- podsumowuje Jurkowitsch.

Źródło: materiały prasowe

Więcej o: