Oto najm這dszy zabytek w Polsce - jest w wieku milenials闚

Niezwyk造 budynek cerkwi greckokatolickiej p.w. Narodzenia Przenaj鈍i皻szej Bogurodzicy w Bia造m Borze zosta wpisany do rejestru zabytk闚 nieruchomych. Od jego wybudowania min窸y zaledwie 22 lata.

22 lata - oznacza to, że budynek w Białym Borze (woj. zachodniopomorskie) jest w wieku obecnej Konstytucji RP. Niecałe ćwierć wieku wystarczyło, by niezwykła konstrukcja zasłużyła na miano zabytku. 

Najmłodszy zabytek

Wpisanie cerkwi w Białym Borze do rejestru zabytków nieruchomych jest kontynuacją decyzji z czerwca br. wpisującej do rejestru zabytków kościół pw. Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej, w którym znajdują się polichromie autorstwa Jerzego Nowosielskiego. Jest to kolejny obiekt sakralny z dziełami tego wybitnego artysty, który został objęty ochroną konserwatorską.

Decyzja obejmuje grunt pod budynkiem wraz z integralnymi elementami wystroju malarskiego wspomnianego artysty. 

- Z ogromną radością i uznaniem przyjęłam informację o wpisaniu cerkwi w Białym Borze do rejestru zabytków. Jako jedna z najbardziej kompletnych realizacji sakralnych prof. Jerzego Nowosielskiego w pełni zasługuje na objęcie ochroną konserwatorską. Niezwykle istotny i znaczący jest dla mnie również fakt coraz częstszego wpisywania do rejestru zabytków obiektów powstałych w XX w. - stwierdziła prof. Magdalena Gawin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków.

Wnętrze cerkwi pod wezwaniem  Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Białym BorzeWnętrze cerkwi pod wezwaniem Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Białym Borze materiały prasowe / MDiKN

Jak podaje w swojej wiadomości Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - trzy najmłodsze zabytki nieruchome w kraju są właśnie obiektami cerkiewnymi. Poza cerkwią w Białym Borze należą do nich cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Grabarce oraz przycerkiewna dzwonnica/kaplica pw. Świętych Równych Apostołom Konstantyna i Heleny w Jałówce.

Zabytki w Polsce

 W naszym kraju prowadzeniem spisu zabytków zajmuje się wspomniane wcześniej MKiDN. Zabytek może zostać wpisany w 3 kategoriach, dla których prowadzone są odrębne księgi:

  • A – zabytek nieruchomy,
  • B – zabytek ruchomy,
  • C – zabytek archeologiczny.

Jednocześnie są prowadzone również międzynarodowe rejestry zabytków, np.: lista światowego dziedzictwa UNESCO, gdzie również znajdują się budynki z polski. W przypadku listy UNESCO najmłodszym polskim zabytkiem jest Hala Stulecia we Wrocławiu wybudowana w 1913 roku. 

źródło: MKiDN

Wi璚ej o: