Kredyt walutowy

Inaczej denominowany, indeksowany.

Kredyt udzielony w walucie polskiej, przeliczonej na wybraną walutę obcą - w walucie określona jest wysokość kredytu i rat, według jej stóp procentowych ustalane jest oprocentowanie i w niej prowadzone są wszelkie obliczenia związane z kredytem. Jedynie rozliczenia między bankiem a klientem nie są prowadzone w walucie obcej; bank wypłaca transze kredytu w złotówkach, także w złotówkach klient spłaca kredyt (uwzględniając bieżący kurs danej waluty względem złotówki).

Najczęściej spotykanymi walutami dla kredytów denominowanych są obecnie frank szwajcarski, euro albo dolar amerykański.

Kredyty denominowane są teraz bardzo popularne, ponieważ ich oprocentowanie jest niższe niż kredytów złotowych. Zaciągając je, trzeba jednak liczyć się z ryzykiem kursowym. Polega ono na tym, że gdy tylko wzrasta kurs waluty kredytu, rośnie także rata kredytu walutowego przeliczona na złotówki. Oczywiście działa to również w drugą stronę - jeśli złoty się umacnia, wówczas na kredycie walutowym można sporo zarobić.