Prowizja

Wynagrodzenie za usługi i czynności bankowe świadczone przez bank (np. za udzielenie kredytu albo za wcześniejszą spłatę kredytu) na rzecz klienta. Jej wysokość ustalana jest procentowo w stosunku do wartości kredytu albo określona w Tabeli opłat i prowizji.